ΣΥΡΙΖΑ: Αναγκαία η αποτελεσματική στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού

572

Η ανάγκη στήριξης των επαγγελματιών και των εργαζόμενων στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού και ειδικά των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών και των μαρινών, σε μια εποχή που διακυβεύεται η βιωσιμότητα πλήθους επιχειρήσεων, καθώς και πολλών θέσεων εργασίας εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας, αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης κατά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, με φορείς του κλάδου και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ητηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των τομέων Ναυτιλίας και Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα του κόμματος. Από την πλευρά των φορέων συμμετείχαν ο κ. Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο κ. Αντώνης Στελιάτος, Πρόεδρος  της  Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (ΕΠΕΣΤ) καθώς και ο κ. Μανώλης Στεφανάκης, Αντιπρόεδρος ΕΠΕΣΤ, ο κ. Γιώργος Πρίντεζης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κυβερνητών Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Αναψυχής, ο κ. Σταύρος Κατσικάδης, Πρόεδρος της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος, η κα. Ελένη Βρυώνη, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών άνευ Πληρώματος (ΣΙΤΕΣΑΠ), ο κ. Ευθύμιος Μπιμπής, Γραμματέας του Συνδέσμου καθώς και ο κ. Πάρις Λουτριώτης, μέλος του ΔΣ.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν ο Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, η Τομεάρχης Τουρισμού, Κατερίνα Νοτοπούλου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας, Χρήστος Λαμπρίδης, η συντονίστρια του Τμήματος Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Φραντζεσκάκη, ο συντονιστής του Τμήματος Τουρισμού, Παναγιώτης Αρανίτης. Επίσης συμμετείχαν οι Γιώργος Καραχρήστος και Καλυψώ Πολυχρονάκη, μέλη του Τμήματος και του Τομέα Τουρισμού, αντίστοιχα, καθώς και η Αγγελίνα Χατζοπούλου, μέλος του Τομέα Ναυτιλίας και μέλος ΚΕΑ ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκε πλούσιος και γόνιμος διάλογος σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού και την αποτελεσματική εκκίνηση του το προσεχές διάστημα. Παρουσιάστηκαν στοιχεία και τέθηκαν προς συζήτηση προτάσεις για την ενίσχυση της προοπτικής βιωσιμότητας του κλάδου.Θέματα όπως η διαμόρφωση των προσωρινών πρωτόκολλων υγείας για τη λειτουργία των σκαφών και των μαρινών, προκειμένου να γίνει με τρόπο αποτελεσματικό η έναρξη της δραστηριότητας του κλάδου, η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, το κόστος ελλιμμενισμού των σκαφών, η απαίτηση αλλαγής του καθεστώτος του ΦΠΑ, ζητήματα κόστους, τελών και φορολογίας, η εφαρμογή σαφών κανόνων ελλιμενισμού, τα προβλήματα που προέκυψαν από τον ελλιμενισμό σκαφών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το ύψος των ασφαλίστρων, η επαγγελματική κατοχύρωση των κυβερνητών και η καθιέρωση ενός αξιόπιστου συστήματος εκπαίδευσης ήταν ορισμένα από τα θέματα που τέθηκαν στη συζήτηση.

Η Τομεάρχης Τουρισμού ΚατερίναΝοτοπούλου αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα του θαλάσσιου τουρισμού και τον σημαντικό ρόλο που παίζει στη χωρά μας,εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση του ΣΥΡΙΖΑ στα σημαντικά προβλήματα του κλάδου και υπογράμμισε την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης τους. Επίσης, παρουσίασε τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μείνει όρθιος ο τουριστικός κλάδος και οι άνθρωποί του και δήλωσε πως οι προτάσεις αυτές θα εμπλουτιστούν λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου τουρισμού.

Ο Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, από την πλευρά του, αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την ανταπόκριση τους στην πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχουν στην διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, αναφέρθηκε στην ανάγκη αποτελεσματικής στήριξης του κλάδου.Επίσης, τόνισε την ανάγκη η Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην αναστολή της εφαρμογής της άστοχης Υπουργικής Απόφασης του Φεβρουαρίου του 2020 για τον ορισμό των αποδεικτικών μέσων χρήσης και εκμετάλλευσης των σκαφών και τη διατήρηση του χαμηλού ποσοστού ΦΠΑ μέχρι την υπέρβαση των συνεπειών της πανδημίας για τα επαγγελματικά σκάφη, όπως έπραξαν άλλες Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στην αναστολή του ΤΕΠΑΗ για ολόκληρο το διάστημα του μήνα που δεν γίνονται ναυλώσεις.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός ανέφερε ότι, σε έναν κλάδο που για πολλές επιχειρήσεις είναι αμφίβολη ακόμα και η πιθανότητα μερικής έστω δραστηριοποίησης τους, η ενίσχυση τους να βασίζεται, κατά κύριο λόγο, σε πακέτα χρηματοδοτήσεων που να μην έχουν την μορφή δανειοδότησης, προκειμένου να ξεπεράσουν τον σκόπελο της κρίσης. Ακόμη, ζήτησε επίσης τη συνεργασία με τους εργαζόμενους προκειμένου να αναδειχθούν τα προβλήματα του κλάδου αλλά και να σχεδιαστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εκπαίδευσης και κατοχύρωσης του επαγγέλματος των κυβερνητών. Τέλος, ο Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσβλέπει στη συνεργασία όλων των φορέων του κλάδου, ώστε να διαμορφωθούν προτάσεις και να εφαρμοστούν πολιτικές για την βιώσιμη λειτουργία του και την περαιτέρω ανάπτυξη του.