“Η ΝΕΑ ΜΕΡΑ δεν σκοπεύει να μετατρέψει το Δήμο σε φέουδο ή λάφυρο, όπως ίσως θέλουν να κάνουν κάποιοι άλλοι.Ο Ανοιχτός Δήμος θα γίνει πράξη και θα ξεκινήσουμε από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Μέχρι σήμερα η κατάρτιση και η ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ήταν μια αποστειρωμένη διαδικασία που γινόταν ερήμην των πολιτών”

Αυτό υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της παράταξης Νέα Μέρα του κ. Στράτου Καρίκη που επιθυμεί ένα δήμο ανοικτό και προσβάσιμο στους πολίτες.

Στην ανακοίνωση αναλυτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η ΝΕΑ ΜΕΡΑ δεν σκοπεύει να μ ετατρέψει το Δήμο σε φέουδο ή λάφυρο, όπως ίσως θέλουν να κάνουν κάποιοι άλλοι.

Ο Στράτος Καρίκης δεν θα γίνει Δήμαρχος για να συνεχίσει τη λογική της διαχείρισης ενός μοντέλου διοίκησης του Δήμου, που κρατά τους πολίτες έξω από την διαμόρφωση των αποφάσεων αλλά και τον έλεγχο των οικονομικών του Δήμου.

Ο Ανοιχτός Δήμος θα γίνει πράξη και θα ξεκινήσουμε από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Μέχρι σήμερα η κατάρτιση και η ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ήταν μια αποστειρωμένη διαδικασία που γινόταν ερήμην των πολιτών.

Αυτό θα αλλάξει. Ο προϋπολογισμός του Δήμου στο στάδιο της κατάρτισης του, θα αποτελεί αντικείμενο ανοιχτής διαβούλευσης, κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει τη δική του πρόταση για την κατανομή των κονδυλίων, τις δαπάνες και τα έσοδα.

Στόχος μας είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου να μην καταρτίζεται μόνο από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου αλλά και από τους ίδιους τους πολίτες.

Η πιο σημαντική όμως καινοτομία που θέλουμε να εισάγουμε είναι ο έλεγχος του προϋπολογισμού του Δήμου από τους φορείς αλλά και την κοινωνία των πολιτών. Δημιουργούμε επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού στην οποία εκτός από τις παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των φορέων αλλά και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

Πέρα από αυτή την επιτροπή, θα υπάρχει ειδική εφαρμογή στο site του Δήμου στην οποία ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει όχι μόνο τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου σε πραγματικό χρόνο αλλά και να ελέγχει που πηγαίνει και το τελευταίο ευρώ για δαπάνες.

Ανοιχτός Δήμος σημαίνει Συμμετοχή, Διαφάνεια, Δημοκρατία.

 160 total views,  2 views today