Σ. Καρίκης:” Το περιβάλλον είναι μεγαλύτερη υπεραξία που έχει η Ρόδος”

881

Με το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου συναντήθηκε ο υπ.Δήμαρχος της ΝΕΑΣ ΜΕΡΑΣ Στράτος Καρίκης.

Ήταν μια ειλικρινής και εποικοδομητική συζήτηση. Συμφωνήθηκε η ανάγκη χάραξης και υλοποίησης μιας πολιτικής του Δήμου με περιβαλλοντικό πρόσημο.

Η ΝΕΑ ΜΕΡΑ για τη Ρόδο έχει μια άλλη αντίληψη για το Περιβάλλον. Θεωρεί ότι το Περιβάλλον είναι η μεγαλύτερη υπεραξία που έχει η Ρόδος.

Ο Στράτος Καρίκης και η ΝΕΑ ΜΕΡΑ έχουν σαφείς και συγκεκριμένες θέσεις για το Περιβάλλον, που περιλαμβάνουν:

-Oρθολογική διαχείριση του νερού, που δεν είναι ένας ανεξάντλητος φυσικός πόρος. Δημιουργία μεγάλης μονάδας αφαλάτωσης στη Νότια Ρόδο.

-Αναδιοργάνωση του φυτωρίου για να αυξηθεί η παραγωγή δέντρων και φυτών που θα ενισχύσουν το πράσινο στην πόλη της Ρόδου αλλά και στις άλλες δημοτικές κοινότητες.

-Άμεση παρέμβαση στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού στο Βόδι, για να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία και η περιβαλλοντική προστασία.

-Έμφαση στην ανακύκλωση. Η ΝΕΑ ΜΕΡΑ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα και σχεδιασμό που περιλαμβάνει κινητά σημεία ανακύκλωσης και γωνιές ανακύκλωσης σε κάθε δημοτική ενότητα.