Ταρασλιάς: Η Νέα Αγορά θα γίνει ένα κτίριο όμορφο, λειτουργικό και κυρίως ελκυστικό για τους Ροδίτες

303

Η εταιρεία «Στήριξις Τεχνική» φαίνεται πως είναι η εταιρεία που θα αναλάβει την επισκευή της Νέας Αγοράς .

Ωστόσο το γεγονός ότι έχει προκριθεί δεν ανακοινώνεται από τη δημοτική αρχή  καθώς όπως εξήγησε ο αρμόδιος Επικοινωνίας, Τύπου και Εθιμοτυπίας καθώς και της προώθησης του έργου της Δημοτικής Αρχής, Κώστας Ταρασλιάς υπάρχουν διαδικασίες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν.

«H  Νέα Αγορά χρειάζεται γενναία συντήρηση.Ο σχετικός διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί. Εχουν ανοιχτεί οι φάκελοι και το αποτέλεσμα έχει ανέβει στο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τώρα να καταθέσουν τις ενστάσεις τους. Ακολούθως θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή που θα κρίνει τον προσωρινό ανάδοχο. Στη συνέχεια το ύψος του προυπολογισμού είναι μεγαλύτερο των 300.000 ευρώ θα περάσει το αποτέλεσμα και από το ελεγκτικό συνέδριο. Αφού δοθεί η έγκριση θα αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου. Για αυτό δεν έχουμε τελικό ανάδοχο γιατί πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία», είπε ο κ. Ταρασλιάς.

Σε ερώτηση αν επαρκούν τα 2.500.000 ευρώ για να γίνει το έργο ο κ. Ταρασλιάς δήλωσε:

«Η αλήθεια είναι πως όσα περισσότερα χρήματα τόσο το κ αλύτερο. Αλλά είναι κοστολογημένο το έργο  μετά από τη μελέτη που έχει εκπονηθεί .Μιλάμε για μια γενναία συντήρηση και το ποσό είναι ικανοποιητικό. Θα γίνουν καθαιρέσεις των τριών κτιρίων που υπάρχουν εσωτερικά για να δημιουργηθεί η αίσθηση της πλατείας που χρειάζεται. Θα έχει κάτι πολύ εμβληματικό.  Εκτός από την πολύ καλή επισκευή θα γίνει και τακτοποίηση των χρήσεων σε ότι αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων. Μπροστά θα είναι η εστίαση. Στόχος μας η Νέα Αγορά να είναι ένα κτίριο όμορφο λειτουργικό και κυρίως ελκυστικό και για τους Ροδίτες»