Τα κατσικάκια και τα αρνάκια, βγήκαν στην έρημη πόλη

481

Τα κατσικάκια και τα αρνάκια, βγήκαν στην έρημη πόλη! Η ευτυχία της εξοχής με τα κατσικάκια στην καρδιά μια κοσμοπολίτικης Ρόδου. Ω, την λάμψη, την χαρά και την αγαλλίαση!

Σημερινές φωτογραφίες στο Μοντε Σμμιθ: Ολα τελικά συνηγορούν στην απίστευτη λάμψη της Ρόδου μας… Χωρίς άλλα σχόλια!