Τελευταία εβδομάδα για τις αιτήσεις επαναπροσλήψεων

133

Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων ενημερώνει τα μέλη του ότι έχουν  μια εβδομάδα στη διάθεση τους για να υποβάλλουν αιτήσεις για να προσλήφθούν ξανά στα ξενοδοχεία που δούλευαν την προηγούμενη σεζόν.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής  είναι η   26η  Ιανουαρίου.

Αιτήσεις πραγματοποιούνται καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή στα γραφεία του Σωματείου μας σε Ρόδο και Αφάντου με ωράρια λειτουργίας όπως φαίνονται παρακάτω.

  • Γραφείο Σωματείου Ρόδο (ισόγειο του Εργατικού Κέντρου Ρόδου,  Στεφ. Καζούλη 30) με ωράριο λειτουργίας 08:00-16:00
  • Παράρτημα Σωματείου Αφάντου (Πλατεία Αφάντου εντός του Café Central), με ωράριο λειτουργίας 08:30-13:30  &  17:00-19:00.

Επισημαίνεται από το Σωματείο , για ακόμα μια φορά ότι οι ξενοδοχουπαληλοι  με παρακρατημένη ετήσια συνδρομή 2022 που επιθυμούν να κάνουν αίτηση επαναπρόσληψης, οφείλουν είτε να προσέλθουν στο γραφείο του Σωματείου μας είτε να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι  που επιθυμούν να κάνουν επαναπρόσληψη και για τον οποιονδήποτε λόγο, αδυνατούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως στο Σωματείο μας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας και να ενημερωθούν για τους εναλλακτικούς τρόπους υποβολής της αίτησης.