Την ενεργοποίηση ευνοϊκής διάταξης για τη Σύμη ζητά η Α’ ΕΛΜΕ

1179

Την ενεργοποίηση ευνοϊκής διάταξης για τους μαθητές της Σύμης που τυγχάνουν υποψήφιοι για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ ζητά η Α ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου. Ο νόμος 4521 του 2018 που αναφέρεται στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα το άρθρο 13Β αναφέρει ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, μπορούν οι μαθητές της τελευταίας τάξης αλλά και απόφοιτοι άλλων ετών των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί-πλημμύρες, να μπορούν να συμμετάσχουν κατά το ίδιο σχολικό έτος με το συμβάν σε πανελλαδικές εξετάσεις καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σε σχολές. Κριτήριο για την εισαγωγή αυτών των μαθητών είναι να έχουν πετύχει τουλάχιστον ποσοστό ίσο του 70% του αριθμού των μορίων που επέτυχε ο τελευταίος επιτυχών στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος».

Η Α ΕΛΜΕ Δωδεκανήσουν ζητάει αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση να εφαρμοστεί στους μαθητές της Σύμης που έδωσαν εφέτος πανελλήνιες εξετάσεις.Κάτι τέτοιο θα γίνει κατά υπέρβαση του αριθμού των εισαχθέων Πανελλαδικά. Έτσι με την ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζεται η εισαγωγή άλλων μαθητών από ολόκληρη την Ελλάδα σε σχολές των ΑΕΙ. Οι συγκεκριμένοι μαθητές δεν θα πάρουν την θέση οποιουδήποτε άλλου μαθητή. Μάλιστα κάτι τέτοιο είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί δεδομένου ότι ο αριθμός των μαθητών της Σύμης είναι πολύ μικρός.