Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

514

Στις 29/01/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)  Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της ΑΦΟΙ ΛΕΒΕΝΤΗ ΟΕ στο πάρκο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. (Έγγραφο ΑΠ 2605/03-7-2019 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

2) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΜΠΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ επί της οδού Ιαλυσού 60. (Έγγραφο ΑΠ 4854/4-10-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης.

3) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ επί της οδού Πλατ. Εβραίων Μαρτύρων Μαρτύρων 10-12 ( Έγγραφα ΑΠ 3065/2017 και 3988/26-9-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

4) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ Θεονίκης επί της πλατ. Ιπποκράτους 7-9. ( Έγγραφο ΑΠ 2860/18-7-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης.

5) Έγκριση της υπ’ αριθ. 69/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου».

6) Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: ««Αποχαρακτηρισμός τμημάτων κτηματολογικού κοινόχρηστου χώρου εντός του οικισμού Κρεμαστής (κατάστημα ΚΑΛΟΥΑ)»

7) Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλώνων με θέμα: «Περί αλλαγής χωροθέτησης περιπτέρου στην Κοινότητα Απολλώνων».