Την παρέμβαση των Βουλευτών Δωδεκανήσου ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο

436

Επιστολή προς τους Βουλευτές Δωδεκανήσου απέστειλε το Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, ζητώντας τους να προτείνουν προς το υπουργείο Εργασίας την προσθήκη ανάλογων διατάξεων στην τροπολογία για τις εποχικές τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων αφορούν μόνο τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των ξενοδοχείων της Δωδεκανήσου, που είναι εποχικές, να μην μπορούν να ωφεληθούν από τα ευεργετήματα των διατάξεων αυτών.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμοι Βουλευτές μας,
Όπως γνωρίζετε στην πρόσφατη τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις», προβλέπονται σειρά μέτρων για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων στους τομείς του Τουρισμού.

Στο εν λόγω όμως υπό ψήφιση νομοσχέδιο, τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων αφορούν μόνο τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Δωδεκανήσου, που είναι εποχικές, να μην μπορούν να ωφεληθούν από οποιοδήποτε από τα ευεργετήματα των διατάξεων αυτών.

Επειδή γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα ότι η τοπική μας οικονομία βασίζεται αποκλειστικά στον τριτογενή τομέα, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο και επιβεβλημένο να προτείνετε προς το Υπουργείο Εργασίας τη προσθήκη ανάλογων διατάξεων στην συγκεκριμένη τροπολογία ή σε μια επόμενη και για τις εποχικές τουριστικές επιχειρήσεις.

Τέτοιες αντίστοιχες προτάσεις, πολλές από τις οποίες έχουμε ήδη αποστείλει στον Υπουργό Εργασίας, θα μπορούσαν να είναι:

1) Η πρόβλεψη για επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του 100% του ποσού της αποζημίωσης αδείας και του επιδόματος αδείας των εργαζομένων των εποχικών τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχείων, τουριστικών πρακτορείων για τους οδηγούς πούλμαν, κλπ) για το χρονικό διάστημα που οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή.

2) Η επέκταση του μέτρου της επιχορήγησης των εργοδοτικών εισφορών του Ν.4714/20 άρθρο 123 παρ.1 για τις εποχικές επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα έως και το τέλος της εποχικής τους λειτουργίας ή εναλλακτικά η επιχορήγηση των εργοδοτικών εισφορών της
αναλογίας του επιδόματος αδείας, της αποζημίωσης αδείας και του δώρου Χριστουγέννων της περιόδου 01-Ιουλίου έως 30-Σεπτεμβρίου για όλους τους εργαζόμενους που η εργασιακή τους σχέση έληξε ή θα λήξει μετά την 1η Οκτωβρίου.

3) Μια ειδική οικονομική ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων-εργοδοτών του κλάδου τουρισμού εποχικής λειτουργίας, παρόμοια του άρθρου 3 της συγκεκριμένης τροπολογίας .που αφορά την κάλυψη του 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια αναμόρφωσης, ενεργειακής αναβάθμισης κλπ.

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές μας,
Είμαστε βέβαιοί για την καθοριστική σας συμβολή στα σημαντικά αυτά θέματα και ευελπιστούμε στην ενσωμάτωση τους στην τροπολογία που θα ψηφίσετε. Τέλος, θεωρείστε όλες τις προτάσεις και τις απόψεις μας απόλυτα καλόπιστες, διότι έχουν ως μοναδικό σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων των επιχειρήσεων/εργοδοτών, των εργαζομένων και τη στήριξη της τοπικής και κατ’ επέκταση και της εθνικής μας οικονομίας.

Για το Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης

Κοινοποίηση
Κύριο Χατζημάρκο Γεώργιο, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
Κύριο Αντώνιο Καμπουράκη, Δήμαρχο Ρόδου & Πρόεδρο ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου,
Κύριο Κωνσταντίνο Κόλλια, Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Κύριο Γρηγόριο Τάσιο, Πρόεδρος Π.Ο.Ξ
Κύριο Ιωάννη Πάππου, Πρόεδρο Εμπορικού Επιμελητήριο Δωδεκανήσου
Κύριο Εμμανουήλ Μαρκόπουλο, Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου.
Κυρία Ντίνα Σβύνου, Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Κω.
Κύριο Μιχαλάκη Χρήστο, Πρόεδρο Ένωσης Τουριστικών Πρακτορείων Ρόδου