Συνεδριάζει την Παρασκευή 19 Ιουλίου, και ώρα 11:00 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στη Ρόδο και στη Σύρο.
Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν περιληφθεί επτά θέματα. Μεταξύ άλλων θα ληφθεί απόφαση για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής & παρακολούθησης – Ε.Π.Π. – των συμβάσεων προμήθειας και παροχής υπηρεσιών που αφορούν το έργο: «Ύδρευση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά».

Ακόμη τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα κληθούν να εγκρίνουν τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2018.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:
1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

2. Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: Παροχή υπηρεσιών γεωτεχνικού συμβούλου στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου».

3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (2ο στάδιο – κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό α/α 80062 του έργου: “Κατασκευή προβλήτας στη νήσο Στρογγύλη”.

4. Έγκριση αναμορφωμένου 1ου συγκριτικού πίνακα και 1ου – 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης “Μελέτη βελτίωσης – διαπλάτυνσης εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου, τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο”.

5. Έγκριση ορισμού επιτροπής παραλαβής & παρακολούθησης – Ε.Π.Π. – των συμβάσεων προμήθειας και παροχής υπηρεσιών που αφορούν το έργο: «Ύδρευση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά».

6. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμό πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή τριών γηπέδων τένις».

7. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου».

 156 total views,  2 views today