Την Τετάρτη 15 Μαρτίου η παράδοση διοίκησης στην 95 ΑΔΤΕ

178

Για την Παρασκευή 15 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί η αλλαγή διοίκησης στην 95 ΑΔΤΕ.

Την διοίκηση παραλαμβάνει ο υποστράτηγος κ. Γιώργος Μανουράς από τον Υποστράτηγο κ.  Δημήτρη  Βακεντή.