Ξανανοίγουν τα χειρουργεία στο Νοσοκομείο

620

Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Ρόδου γίνεται γνωστό ότι από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 με την άρση των περιοριστικών μέτρων καθορίζονται τα παρακάτω για την εύρυθμη λειτουργία ΤΟΥ Γ.Ν. Ρόδου, ώστε να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των ασθενών και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών:

  • Είσοδος στο Νοσοκομείο υποχρεωτικά με μάσκα προστασίας για όλους. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα με κατάλληλα παραστατικά τα οποία να επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα εισόδου.
  • Εξέταση στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, προσέλευση δέκα (10) λεπτά πριν την καθοριζόμενη ώρα, παραμονή στον χώρο μόνο των ασθενών και όχι των συνοδών πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. γονέας συνοδός ανήλικου τέκνου). Υπενθυμίζεται ότι λειτουργεί και παιδιατρικό ιατρείο στον χώρο των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και ειδικό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για παιδιά.
  • Έναρξη λειτουργίας των χειρουργείων με βάση τη λίστα χειρουργείου.
  • Το επισκεπτήριο εξακολουθεί να απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο η προσέλευση ενός συνοδού ανά ασθενή και μόνο εφόσον είναι εφοδιασμένος με ανάλογη κάρτα εισόδου.

Παρακαλούμε για την συνεργασία και κατανόηση όλων, ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου και να αποφευχθούν ταλαιπωρία και ανησυχία.

                                                                  

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ