Τι θα πρέπει να ακολουθήσουν οι νέες Δημοτικές Αρχές για να ξεκινήσουν από 1ης Ιανουαρίου

119

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπ. Εσωτερικών για την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών που γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους.

Ο νομοθέτης επιβάλλει στα πρόσωπα που αναδείχθηκαν από τις εκλογές στα αιρετά αξιώματα του οικείου δήμου και δεν αποποιούνται την εκλογή τους, να εγκαθίστανται και να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, ευθύς, με την έναρξη της θητείας τους, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2024.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ως άνω εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων, ο νομοθέτης προβλέπει την προηγούμενη ορκωμοσία των εκλεγέντων.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει:

Ορκωμοσία νέων αρχών
Τόπος και χρόνος ορκωμοσίας
Πρόσκληση ορκωμοσίας
Διαδικασία Ορκωμοσίας
Πρακτικό ορκωμοσίας
Περίπτωση μη ορκωμοσίας αιρετού
Αποποίηση εκλογής – Αντικατάσταση και αναπλήρωση δημοτικών συμβούλων, συμβούλων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων
Αποποίηση εκλογής
Αντικατάσταση συμβούλων και προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων
Τελικές διευκρινήσεις