Connect with us

ΕΓΓΡΑΦΗ

OIKONOMIA

Τι συμβαίνει με το ΕΣΠΑ

Στην εξελιξη του ΕΣΠΑ αναφέρεται σε κείμενο του ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και ΠΕΣΑ κ. Βασίλης Κορκίδης με αφορμή την παράταση που έχει δοθεί.

Αναλυτικά ο κ. Κορκίδης αναφέρει τα ακόλουθα:

Η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για παράταση της ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων σε προγράμματα του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από 24 σε 36 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, καθώς και κατά 6 μήνες για την υποβολή αιτήματος πληρωμής, επιλύει μερικώς το πρόβλημα των καθυστερήσεων που έχει δημιουργηθεί.

Η αδυναμία της Ελλάδας τα προηγούμενα χρόνια να προωθήσει τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους και απαραίτητους για την ανάπτυξη, επιβεβαιώνεται από τη χαμηλή απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία δεν ξεπερνά το 25%.

Η πορεία εκτέλεσης μιας σειράς έργων και δράσεων για την επιχειρηματικότητα είναι η βασική αιτία υποεκτέλεσης του ΠΔΕ, οι εκταμιεύσεις του οποίου υπολείπονται τα τελευταία χρόνια του στόχου που τίθεται στον προϋπολογισμό. Ενδεχομένως η υστέρηση στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων να έχει επίσης μερίδιο και στο υπερπλεόνασμα της χώρας, το οποίο όμως στερεί παραγωγικούς πόρους από την οικονομία μας. Η αδυναμία υλοποίησης μεγάλων αλλά και μικρών παραγωγικών έργων δεν δημιουργεί μόνο κίνδυνο απώλειας κονδυλίων και επιβολής προστίμων από την πλευρά της Ε.Ε. αλλά στερεί κυρίως από τη χώρα την αναπτυξιακή προοπτική της.

Σύμφωνα με στοιχεία από το σύνολο των 19,7 δις ευρώ 20,9 δισ. ευρώ που μαζί με το αποθεματικό επίδοσης 20,9 δις ευρώ, είναι η συνολική χρηματοδότηση που έχει προβλεφθεί για τη χώρα μας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες μόνο 4,9 δις ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό απορρόφησης της τάξεως του 25%. Με βάση τον κανόνα ν+3, δηλαδή τη δυνατότητα που έχει κάθε χώρα να απορροφήσει τα κοινοτικά χρήματα τρία χρόνια μετά τη λήξη του Προγράμματος, δηλαδή το 2023, ο κίνδυνος απώλειας πόρων είναι ορατός, αλλά μπορεί ακόμα να θεραπευτεί για μεγάλο μέρος των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα τον Αύγουστο με αφορμή την επιστολή του Ευρωπαίου επιτρόπου Γιοχάνες Χαν, ο οποίος προειδοποίησε για τον κίνδυνο απώλειας πόρων, επισημαίνοντας παράλληλα τις σοβαρές καθυστερήσεις σε τομείς όπως η επιχειρηματικότητα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εντούτοις, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προσπαθεί για το ασφαλές κλείσιμο του ΕΣΠΑ επιδιώκοντας να απορροφηθούν δαπάνες 5 δις ευρώ ετησίως έως και το 2023, προκειμένου να αποτρέψει την απώλεια κοινοτικών πόρων.

Για να επιτευχθεί μάλιστα ο στόχος της κυβέρνησης επιβάλλεται να υπάρξει επιτάχυνση κατά τουλάχιστον 20% στο ΕΣΠΑ για κάθε έτος, την προσεχή τριετία.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, υστέρηση διαπιστώνεται όχι μόνο στις εκταμιεύσεις πόρων, δηλαδή στις πληρωμές, αλλά και στις συμβασιοποιήσεις, που δεν ξεπερνούν το 17% των διαθέσιμων πόρων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της δράσης για αναβάθμιση των ΜμΕ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», μέσω του οποίου έχουν εκταμιευθεί 298 εκ. ευρώ σε σύνολο προϋπολογισμού 2 δις ευρώ. Αντίστοιχα στη δράση ενίσχυσης τουριστικών ΜμΕ για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση εκταμιεύτηκαν μόνο 96 εκ. ευρώ.

Οι λύσεις στο πρόβλημα του ΕΣΠΑ είναι δύο, αφένος η παράταση της υλοποίησης και του αιτήματος πληρωμής και αφετέρου, η επανάληψη των επιτυχημένων δράσεων και επενδυτικών έργων. Ο επιπλέον χρόνος 36 μηνών και το διαθέσιμο κοινοτικό χρήμα 1,2 δις ευρώ θα δώσει τη δυνατότητα υλοποίησης 7.000 επενδυτικών σχεδίων σε τουλάχιστον δύο δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για αναβάθμιση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και ενίσχυσης των μικρομεσαίων τουριστικών μονάδων. Στην Ελλάδα σήμερα, το «ΕΣΠΑ 2014-2020» έχει μετατραπεί σε «ΕΣΠΑ 2020-2023», λόγω μεγάλης καθυστέρησης και μικρής απορρόφησης, γιαυτό και πρέπει σε τρία χρόνια να τρέξουμε, ώστε να πράξουμε, όσα μπορούσαν να γίνουν στον διπλάσιο διαθέσιμο χρόνο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΒΕΠ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
1. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Ν. 4399/2016 έως τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019. Τα σημαντικότερα σημεία του καθεστώτος περιλαμβάνουν:
• Κίνητρα με τη μορφή επιδότησης, φοροαπαλλαγής, ενίσχυσης της απασχόλησης, leasing κ.α.
• Ποσοστά ενίσχυσης έως 55%
• Επιδότηση έως 3.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο και έως 20.000.000€ ανά όμιλο επιχειρήσεων
• Ενισχύσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και επαναλειτουργία επιχειρηματικών εγκαταστάσεων
• Συνολικός προϋπολογισμός καθεστώτος 150.000.000€
«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» & «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Συνεχίζονται οι υποβολές της 3ης προκήρυξης των καθεστώτων «Γενική Επιχειρηματικότητα» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 29η Νοεμβρίου 2019 καθώς και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 13η Δεκεμβρίου 2019, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός.
Τα σημαντικότερα σημεία των καθεστώτων περιλαμβάνουν:
• Κίνητρα με τη μορφή επιδότησης, φοροαπαλλαγής, ενίσχυσης της απασχόλησης, leasing κ.α.
• Ποσοστά ενίσχυσης έως 55%
• Ενισχύσεις έως 5.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο και έως 20.000.000€ ανά όμιλο επιχειρήσεων
• Ενισχύσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και επαναλειτουργία επιχειρηματικών εγκαταστάσεων
• Συνολικός προϋπολογισμός καθεστώτων 350.000.000€ για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα» και 150.000.000€ για τις «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2014-2020
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συνεχίζονται οι υποβολές, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σε μεταποίηση, χονδρικό εμπόριο και υπηρεσίες, με προϋπολογισμό ύψους 400 εκατ. Ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται έως 65% των επιλέξιμων δαπανών για επενδυτικά σχέδια από 20.000,00€ έως 200.000,00€.
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Συνεχίζονται οι υποβολές, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων στο προγράμματος ΕΣΠΑ «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.
H Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 150 εκ. ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για επενδυτικά σχέδια από 50.000,00€ έως 400.000,00€.
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ EΞΩ
Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Λήξη Υποβολών: 20/12/2019 και ώρα 17:00. Δικαιούχοι είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
1.έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
2.διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
3.παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
4.αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.
Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:
1.Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 ευρώ
2.Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 ευρώ
3.Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ.

Click to comment

ΑΚΟΥΣΤΕ sky

ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Newsletter Signup

ΕΜΑΙL

Ο σταθμός που λειτουργεί από το 1992. Ο πρώτος ενημερωτικός ραδιοσταθμός στο Αιγαίο και ο πρώτος που καθιέρωσε το ενημερωτικό site, που λειτουργεί παράλληλα με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Ο sky αδιάλειπτα λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ 100,3 . Copyright © RADIOTOYRISTIKI SA

Connect
Newsletter Signup

ΕΜΑΙL

Στο site αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία που αποθηκεύουν μικρά αρχεία (cookies) στον υπολογιστή σας. Τα cookies κάνουν το site αυτό να “τρέχει” χωρίς προβλήματα και να δημιουργεί cookies πλοήγησης (statistics cookies). Για καλύτερες υπηρεσίες, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.