Η Δημοτική Αρχή Χάλκης με αίτημα της προς την Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας περιουσίας ζητάει την παραχώρηση του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται το Ταχυδρομείο και ο ΟΤΕ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως ΚΕΠ του Δήμου και ως Γραφείο Πληροφοριών των δημοτών και των επισκεπτών του νησιού.

Προκειμένου να γίνει περισσότερο λειτουργικό και χρήσιμο θα δημιουργηθεί Θύρα στην θέση του υφιστάμενου Παραθύρου.

Τα μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού εξέτασαν τα στοιχεία του φακέλου της μελέτης γνωμοδοτούν θετικά για την δημιουργία Θύρας στη συγκεκριμένη θέση της όψης του κτηρίου, διατηρώντας τα μεγέθη (πλάτος και ύψος πρεκιού) του υφιστάμενου Παραθύρου.

Ο δήμαρχος Άγγελος Φραγκάκης σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

Στο πλαίσιο επανάχρησης σημαντικών κτηρίων – παρακαταθήκη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, προκειμένου να καταστούν λειτουργικά τα κτήρια ικανοποιώντας ανάγκες του σύγχρονου τόπου ζωής μας, η μετατροπή του παραθύρου σε θύρα αποτελεί μια ήπια παρέμβαση που αφενός δεν μεταβάλει σημαντικά και δεν θίγει την αισθητική αξία του κτηρίου στην κατεύθυνση της διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της αρχιτεκτονικής ταυτότητας των κτηρίων, αφετέρου δημιουργεί λειτουργικούς και ασφαλείς χώρους για την κάλυψη των αναγκών.
Με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και πρωτίστως την ποιοτικότερη διαβίωση των μόνιμων κατοίκων η Νέα Δημοτική Αρχή αναβαθμίζει και βελτιώνει τις υποδομές του νησιού.

 1,229 total views,  2 views today