Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

68

Την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 12ου Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που εκλέχθηκε στις εκλογές της 10ης Δεκεμβρίου 2023. Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής :

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ζωγραφίδης
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Παπαδημητρίου
Γεν. Γραμματέας: Φώτιος Κασέκας
Οικονομικός Επόπτης: Ειρήνη Ξανθοπούλου
Μέλος: Μιχαήλ Μιχαήλ
Μέλος: Μιχαήλ Καραγιάννης
Μέλος: Νικόλαος Καραβόλιας