Αποστρατεύεται ο αντιναύαρχος Γιάννης Αργυρίου

1061

Με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων του Σώματος πρώτος υπαρχηγός αναλαμβάνει ο υποναύαρχος Κωνσταντίνος Πουλής που προάγεται στον βαθμό του αντιναυάρχου. Επίσης τη θέση του δεύτερου υπαρχηγού αναλαμβάνει ο υποναύαρχος Αλέξανδρος Θεοφανόπουλος που προάγεται στον βαθμό του αντιναυάρχου.

Αποστρατεύεται ο αντιναύαρχος-νεότερος υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Ιωάννης Αργυρίου.

Επίσης στον βαθμό του υποναυάρχου προάγονται οι αρχιπλοίαρχοι Βασίλειος Μάμμης, Δημήτριος Σούλος, Σπυρίδων Κοντομάρης και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος.

Επίσης οι υποναύαρχοι Αναστάσιος Βαρελάς, Παναγιώτης Σπανός και Αγησίλαος Αναστασάκος προάγονται στον βαθμό του εν ενεργεία αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων για τριάντα ημέρες, λόγω επιλογής νεοτέρου τους ως νεότερου υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι πλοίαρχοι Χρήστος Κανάκης, Δρόσος Ρεΐζης, Ιάκωβος Γκίζης και Ιωάννης Τζαμουράνης προάγονται στον βαθμό του αρχιπλοιάρχου.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Την 21-10-2019 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση της κενής θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και την πλήρωση κενούμενων θέσεων Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε:
α) για την πλήρωση της κενής θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Πουλή Κωνσταντίνο του Γεωργίου (Α.Μ. 818), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
β) για την πλήρωση της κενωθείσας θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Θεοφανόπουλο Αλέξανδρο του Λεωνίδα (Α.Μ. 839), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
γ) για την πλήρωση των κενωθεισών οργανικών θέσεων των Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τους κάτωθι Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
1. Μάμμη Βασίλειο του Ηλία (Α.Μ. 844)
2. Σούλο Δημήτριο του Βασιλείου (Α.Μ. 851)
3. Κοντομάρη Σπυρίδωνα του Δημητρίου (Α.Μ. 855)
4. Λαμπρόπουλο Κωνσταντίνο του Ευσταθίου (Α.Μ. 859)
οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

3. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αντιναύαρχος – νεότερος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αργυρίου Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 810), λόγω επιλογής νεοτέρου του ως αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

4. Οι Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:
1. Βαρελάς Αναστάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 830)
2. Σπανός Παναγιώτης του Δημητρίου (Α.Μ. 834)
3. Αναστασάκος Αγησίλαος του Αριστοτέλη (Α.Μ. 837)
προάγονται στον βαθμό του εν ενεργεία Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων για τριάντα (30) ημέρες, λόγω επιλογής νεοτέρου τους ως νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

5. Οι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:
1. Κανάκης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 899)
2. Ρεΐζης Δρόσος του Χρυσούλη (Α.Μ. 900)
3. Γκίζης Ιάκωβος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901)
4. Τζαμουράνης Ιωάννης του Ηλία (Α.Μ. 903)
προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.

6.Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε:

α) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Αντιναυάρχου – νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αργυρίου Ιωάννη του Δημητρίου (Α.Μ. 810).

β) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Βαρελά Αναστάσιου του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 830).

γ) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Αναστασάκου Αγησίλαου του Αριστοτέλη (Α.Μ. 837).