Το υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε την προκήρυξη εισαγωγής στις Τουριστικές Σχολές

1531

Το υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε την προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Δημόσια IEK Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2018-2019.

Οι ειδικότητες των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού είναι συνολικής διάρκειας πέντε εξαμήνων, και γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού παρέχεται δωρεάν.

Στη Ρόδο το ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού λειτουργεί στο Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ”.