Το skyrodos.gr Χορηγός επικοινωνίας στο Athens Center for Εntrepreneurship and Innovation

1203

O Sky με το site skyrodos.gr είναι Χορηγός επικοινωνίας για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας που υπάγεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τι είναι το Κέντρο

To Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Εntrepreneurship and Innovation) έχει ως στόχο την υποστήριξη της καινοτόμου νέας επιχειρηματικότητας για βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.

[story-lines]Μέσα από ποικίλες δράσεις, τα επωφελούμενα επιχειρηματικά σχήματα θα μπορέσουν να εκπαιδευτούν στην πράξη σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας,  να αξιοποιήσουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (όπως συγγραφής επιχειρηματικού σχεδίου, νομικής, λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης) και, τέλος, να έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν σε ένα διεθνούς εμβέλειας δίκτυο χρηματοδοτών.

Η Προσέγγιση

Με επαναλαμβανόμενος κύκλους εισόδου, στόχος είναι η υποστήριξη καινοτόμων νέων ή υπό σύσταση βιώσιμων επιχειρήσεων για τη σωστή αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους, την εύρυθμη λειτουργία τους και τη γρήγορη ανάπτυξή τους. Οι ιδέες των ενδιαφερόμενων ομάδων μπορεί να βασίζονται σε αξιοποίηση είτε κάποιων ερευνητικών αποτελεσμάτων, είτε κάποιας επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Το Kέντρο βοηθάει τα επωφελούμενα επιχειρηματικά σχήματα να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να προχωρήσουν από το στάδιο της ιδέας στο στάδιο της επιχειρηματικής υλοποίησης, αυξάνοντας παράλληλα τις πιθανότητες επιτυχίας μέσα από συνεχή αλληλεπίδραση με την αγορά. Η διαδικασία αυτή εξέλιξης και ωρίμανσης αφορά κάθε νέα επιχειρηματική ιδέα για προϊόν/ υπηρεσία και υποδεικνύει ότι η κάθε ομάδα επιχειρήσεων θέλει διαφορετική προσέγγιση κατά την εκπαίδευση, τη συμβουλευτική καθοδήγηση, την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τις δράσεις δικτύωσης. Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την παροχή των παραπάνω δράσεων υποστήριξης βασίζεται σε πολλαπλά επίπεδα με βάση τη διαδικασία εξέλιξης και ωρίμανσης των επιχειρηματικών σχημάτων. Διακρίνονται, τα παρακάτω βασικά στάδια ωριμότητας της ιδέας/ ομάδας (με βάση τη μεθοδολογία Lean Startup):

Στάδιο 1: Ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας/ μοντέλου

Στάδιο 2: Αποτύπωση concept και πρώτο feedback από αγορά

Στάδιο 3: Ανάπτυξη concept και επόμενο feedback από αγορά

Στάδιο 4: Τελική προετοιμασία για έξοδο στην αγορά

Στάδιο 5: Έναρξη λειτουργίας και ανάπτυξη

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία καλύπτει όλο αυτό το φάσμα μέσα από μία πολύ-επίπεδη προσέγγιση, η οποία εξασφαλίζει τόσο την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης και ανάπτυξης γνώσης, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται κάθε επιχειρηματικό σχήμα, όσο και την ενθάρρυνση και υποστήριξη για μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο.

Έμφαση στα ερευνητικά αποτελέσματα – Knowledge Transfer Unit

Θέματα μεταφοράς τεχνολογίας αποτελούν στρατηγικό στόχο του Κέντρου. Σημαντικό κομμάτι της προσέγγισης αποτελεί η υποστήριξη της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΟΠΑ (καθηγητές, ερευνητές, υπ. διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές).

Οι δυνατότητες υποστήριξης των ερευνητικών ιδεών από το Κέντρο συζητούνται συνήθως σε ατομική βάση κατόπιν σχετικής επικοινωνίας. Μια γενική ιδέα παρατίθεται παρακάτω.

Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων δεν είναι μια εύκολη και ενιαία διαδικασία. Κάθε περίπτωση ερευνητικού αποτελέσματος είναι μοναδική και απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση στην αξιοποίηση. Το Κέντρο χρησιμοποιεί συγκεκριμένη μεθοδολογία βασισμένη σε βέλτιστες πρακτικές από την αγορά και το εξωτερικό, ώστε να προωθήσει μια λύση που αρμόζει στην ομάδα ανάλογα τις απαιτήσεις του ερευνητικού αποτελέσματος και την επιχειρηματική του ωριμότητα. Μετά από μια σειρά κριτηρίων αξιολόγησης της επιχειρηματικής ωριμότητας του ερευνητικού αποτελέσματος, ορίζονται τα διαφορετικά σενάρια στρατηγικής και λαμβάνεται πάντα συνεργατικά με την ομάδα η σωστή απόφασης αξιοποίησης.

Τα σενάρια αξιοποίησης μπορεί να είναι από απλή κατοχύρωση δικαιωμάτων και σύναψη συμβολαίων χρήσης με εταιρίες της αγοράς, μέχρι δημιουργία νέας startup ή spin off από τα ερευνητικά και όχι μόνο μέλη.

Ανάλογα με τη στρατηγική αξιοποίησης, η ομάδα υποστηρίζεται από το Κέντρο με μια γκάμα υπηρεσιών ώστε είτε να ωριμάσει επιχειρηματικά και να κάνει το επόμενα βήματα προς την ίδρυση και ανάπτυξη βιώσιμης επιχείρησης, ή να κατοχυρώσει την πνευματική της ιδιοκτησίας και να συνάψει σχετικά συμβόλαια χρήσης με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.  Μερικές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι η αξιολόγηση της τεχνικής και επιχειρηματικής ωριμότητας του ερευνητικού αποτελέσματος, θέματα κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων, ανάλυση αγοράς, ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, οικονομική αποτίμηση της ιδέας ή/ και τεχνολογίας, νομική υποστήριξη κλπ.

Παράλληλα, το Κέντρο βοηθάει μέσω των υπόλοιπων δράσεων του στην κατάλληλη εκπαίδευση επιχειρηματικότητας των μελών της ομάδας ώστε να χτίσει τις κατάλληλες δεξιότητες των ηγετών του αύριο.

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης ερευνητικών ομάδων στη συγγραφή ερευνητικών έργων για χρηματοδότηση από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα, στην διαχείριση κατοχυρωμένων έργων, αλλά και στη διαχείριση ερευνητικών έργων με επιχειρήσεις της αγοράς.

Τρόπος Υλοποίησης του Προγράμματος

Η ένταξη στο ACEin ξεκινάει με εκπαιδευτικές δράσεις ή διαγωνισμούς. Οι εκπαιδευτικές δράσεις απευθύνονται προς όλες τις επιχειρηματικές ομάδες, όμως η θεματολογία τους προσαρμόζεται ανάλογα με το στάδιο ωριμότητας της κάθε ομάδας. Διοργανώνονται σεμινάρια γενικής γνώσηςκαθώς και εξειδικευμένα σεμινάρια, που παραδίδονται μέσα σε διήμερα/τριήμερα με κάθε μέρα να εφαρμόζεται το υλικό που έχει διδαχθεί, παρουσία μεντόρων για να βοηθούν με την εφαρμογή της ύλης.  Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις Εκπαίδευσης.

Αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς το Κέντρο διοργανώνει διαγωνισμούς με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρουν λύσεις σε προκλήσεις σε διάφορους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις Διαγωνισμών.

Παράλληλα, τα επιχειρηματικά σχήματα λαμβάνουν παροχές υπό τη μορφή της δικτύωσης τόσο για να αναπτύξουν την ομάδα όσο και για να έχουν πρόσβαση σε πιθανούς συνεργάτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και επενδυτές. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις Δικτύωσης.

Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ωφελούμενους ανά θεματική ενότητα εκτελείται ελικοειδώς με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης ανά επιχειρηματικό σχήμα με μεμονωμένες συναντήσεις με εμπειρογνώμονες διαφόρων ειδικοτήτων (οικονομικοί σύμβουλοι, νομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι επιχειρηματικής ανάπτυξης, ανάπτυξης ομάδας κ.α). Όλα αυτά εντάσσονται στον άξονα Υπηρεσίες.

Παράλληλα γίνεται αξιολόγηση τόσο του επιπέδου των υπηρεσιών από τους επωφελούμενους όσο και της προόδου που σημειώνει το κάθε επιχειρηματικό σχήμα από τους μέντορες και τους υπεύθυνους παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, κάθε επιχειρηματικό σχήμα υποστηρίζεται από:

  • Έναν υπεύθυνο παρακολούθησης, ο οποίος έχει την ευθύνη συστηματικής παρακολούθησης της προόδου και αξιολόγησης της πορείας του επιχειρηματικού σχήματος
  • Ένα εξειδικευμένο μέντορα, ο οποίος συνεργάζεται με το επιχειρηματικό σχήμα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της φάσης και παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση. Ο μέντορας επιλέγεται με τρόπο ώστε η επαγγελματική του εμπειρία και τα προσόντα του να ταιριάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με τις ανάγκες του επιχειρηματικού σχήματος
  • Μία σειρά εξειδικευμένων συμβούλων για επιμέρους θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική υλοποίηση της ιδέας.