Τριβές για την αναπτυξιακή εταιρεία στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

195

Δεν εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου από τις παρατάξεις της μειοψηφίας η εισήγηση της περιφερειακής αρχής για την εταιρεία Κ2

Συγκεκριμένα για το θέμα αυτό η παράταξη Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου ψήφισε λευκό , η παράταξη Λαική Συσπείρωση  ο κ. Αττιτής και ο κ. Κόκκινος κατά.

«Ψηφίσαμε κατά για την συγκεκριμένη εισήγηση  γιατί θεωρούμε πως η αναπτυξιακή εταιρεία δεν προσφέρει .

Σε ότι αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα πόροι από εκεί θα μπορούσαν να αντληθούν είτε μέσω της ΠΝΑΙ ή μέσω  άλλων εταιρειών της Περιφέρειας»

Με εξαίρεση ένα θέμα που αποσύρθηκε τα υπόλοιπα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν .