Τσούλος :Με ποιες διαδικασίες αποσφραγίστηκαν 3 καντίνες;

746

Ερώτημα στις  αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου θέτει με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Θαρρενός Τσούλος από το τοπικό συμβούλιο Ψίνθου.

Το θέμα αφορά την αποσφράγιση τριών καντινών  και παρατίθενται και τα σχετικά έγγραφα. Στην ανάρτηση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Ερώτημα προς τις αρμόδιες αρχές του δήμου μας, της αποκεντρωμένης διοίκησης αλλά και προς την εισαγγελία  .

Αξιότιμοι κύριοι περιήλθαν στα χέρια μου έγγραφα του δήμου Ρόδου με υπογράφοντα τον Αντιδήμαρχο της ενότητας Καλλιθέας που αφορούν στην αποσφράγιση τριών καντινών  οι οποίες είχαν σφραγιστεί με απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το ερώτημα που θέτω είναι,με ποιες διαδικασίες έγινε η αποσφράγιση υπάρχουν οι προϋποθέσεις ;κατατέθηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;η έχουμε μια καραμπινάτη παράβαση καθήκοντος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο;;;

Οι δημοτικοί σύμβουλοι και κυρίως οι αρχηγοί των παρατάξεων έχουν κάτι να μας πουν ;;