Υποδομή ανεφοδιασμού αεροσκαφών στο Καστελλόριζο για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού προτείνει ο Μάνος Κόνσολας!

244

Μια σημαντική πρόταση κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ.Μάνος Κόνσολας, προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προτείνοντας την εγκατάσταση αεροπορικού καυσίμου στο αεροδρόμιο του Καστελλορίζου για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών.

Με αυτό τον τρόπο, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού, θα μπορεί το νησί να προσελκύσει μικρά μονοκινητήρια και δικινητήρια ιδιωτικά αεροπλάνα από την ηπειρωτική χώρα, αλλά και από χώρες όπως η Κύπρος, το Ισραήλ, ο Λίβανος κ.α.

Όπως τονίζει ο κ.Κόνσολας, με τα σημερινά δεδομένα αυτό είναι ανέφικτο, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο του νησιού.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ενώ το Καστελλόριζο δέχεται ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών, οι περιορισμένες δυνατότητες του αεροδρομίου λειτουργούν ανασχετικά στην προσέλκυση και άλλων επισκεπτών αλλά και μορφών τουρισμού υψηλού εισοδήματος, όπως είναι ο αεροπορικός τουρισμός.

Το γεγονός αυτό επιβάλλει να υπάρχει υποδομή ανεφοδιασμού αεροσκαφών στο αεροδρόμιο του Καστελλορίζου που δεν είναι απλά ένα μικρό περιφερειακό αεροδρόμιο αλλά ένα αεροδρόμιο με εθνική σημασία.

Το  πλήρες κείμενο της πρότασης που κατέθεσε ο κ.Κόνσολας προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι το ακόλουθο:

Κύριε Υπουργέ,

Το αεροδρόμιο στο Καστελλόριζο είναι ένα μικρό μεν περιφερειακό αεροδρόμιο αλλά με μεγάλη εθνική σημασία.

Το νησί δέχεται ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών αλλά οι περιορισμένες δυνατότητες του αεροδρομίου λειτουργούν ανασχετικά στην προσέλκυση και άλλων επισκεπτών, αλλά και μορφών τουρισμού υψηλού εισοδήματος, όπως είναι ο αεροπορικός τουρισμός.

Η Πολιτεία, το Υπουργείο Μεταφορών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί εγκατάσταση αεροπορικού καυσίμου στο αεροδρόμιο του Καστελλόριζου, προκειμένου να ανεφοδιάζονται τα αεροπλάνα.

Με αυτό τον τρόπο, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού, θα μπορεί το νησί να προσελκύσει μικρά μονοκινητήρια και δικινητήρια ιδιωτικά αεροπλάνα από την ηπειρωτική χώρα αλλά και από χώρες όπως η Κύπρος, το Ισραήλ, ο Λίβανος κ.α.

Με τα σημερινά δεδομένα αυτό είναι ανέφικτο, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο του νησιού.

Με την εγκατάσταση αεροπορικού καυσίμου στο αεροδρόμιο του Καστελλόριζου, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1.Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν το Υπουργείο και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να εγκατασταθεί υποδομή αεροπορικού καυσίμου στο αεροδρόμιο του Καστελλόριζου για τον ανεφοδιασμό αεροπλάνων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου