Η περίοδος πυροπροστασίας άρχισε την 1η Μαΐου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία έβγαλε αυστηρή εντολή όλοι οι ιδιοκτήτες στις κατοικημένες περιοχές να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, ενώ και η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με ανακοίνωσή της καλούσε όλους τους κατοίκους να τα καθαρίσουν, να απομακρύνουν τα ξερά χόρτα και τυχόν άλλα εγκαταλελειμμένα υλικά ή αντικείμενα, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, μέχρι τέλος Μαΐου το αργότερο.

Μάλιστα σε διαφορετική περίπτωση προειδοποιούσε ότι έχει το δικαίωμα να παρέμβει ο Δήμος για την αποψίλωση, καταλογίζοντας όμως και τα ανάλογα πρόστιμα στους παραβάτες.

Ένα από αυτά τα οικόπεδα όμως που εξακολουθούν να παραμένουν ακαθάριστα από τα ξερόχορτα στο κέντρο της πόλης, αν και διανύουμε την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, βρίσκεται στην κάτω πλευρά του παλιού Νοσοκομείο (πίσω από το πάρκινγκ), επί της οδού Ι. Μεταξά και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Skyrodos, είναι ιδιοκτησίας του Δημάρχου Ρόδου κ. Α. Καμπουράκη.

Σημειωτέον ότι παραπλεύρως στεγάζονται οι προνοιακές υπηρεσίες και το συσσίτιο του Δήμου Ρόδου, ενώ τριγύρω είναι πολλές ξενοδοχειακές μονάδες και πολυκατοικίες. Ευλόγως τίθεται ο προβληματισμός από τους περιοίκους που δηλώνουν αγανακτισμένοι λόγω της κατάστασης, πόσο επικίνδυνο είναι το σημείο, μέσα σε κατοικημένη περιοχή στην καρδιά της πόλης, και βέβαια πως είναι δυνατόν να μη δίνει το παράδειγμα ο πρώτος πολίτης του νησιού, όταν μάλιστα ο ίδιος μέσω του Τοπικού Συμβουλίου, καλεί τους κατοίκους της πόλης να συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις, αφού είναι υποχρέωσή τους να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους!

Υπενθυμίζουμε τι έγραφε η ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινότητας στις 21/5/20 προκειμένου οι κάτοικοι:

“να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, να απομακρύνουν τα ξερά χόρτα και τυχόν άλλα εγκαταλελειμμένα καυστά ή εκρήξιμα υλικά ή αντικείμενα, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, μέχρι τέλος Μαΐου το αργότερο. Είναι υποχρέωση όλων μας να φροντίσουμε για την υγιεινή και την ασφάλειά των περιοίκων.

Σημειώνεται, ότι η παραπάνω δράση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1346/25-04-2012 Τεύχος Β), η οποία ορίζει πώς: «οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά».

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται και μετά από  τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα, να παρεμβαίνει και να μεριμνά για την περιοδική καθαριότητα και την αποψίλωση (ξεχορτάριασμα), καταλογίζοντας όμως  τα έξοδα και τα πρόστιμα που προβλέπονται στους ιδιοκτήτες που είναι υπεύθυνοι, σύμφωνα, με τις ίδιες ισχύουσες διατάξεις.

Βάσει της 1/2020 Πυρ/κής Διάταξης της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, από 01-05-2020 έως και 31-10-2020 α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο.

Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι εις βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών”.

 3,200 total views,  8 views today