Διαμαρτυρίες πολιτών για επικίνδυνη παράνομη κατασκευή – κόμβο στη Δημοτική Κοινότητα Αφάντου!

Η κατασκευή δημιουργήθηκε στο ύψος του Δημοτικού κοιμητηρίου, δίπλα στην επιχείρηση «Οικονόμου» (χρώματα, σιδηρικά κλπ) στην παρακαμπτήρια οδό είσοδο προς Αφάντου.

Εύλογα δημιουργούνται ερωτήματα για το ποιος και με τι διαδικασίες αποφάσισε ή συναίνεσε στη δανειοδότηση μιας κατασκευής χωρίς να ληφθούν υπόψη βασικοί παράμετροι που ισχύουν σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ήταν πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας;

Υπήρξε εισήγηση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες;

Ποιος καθόρισε τι συντεταγμένες;

Υπάρχει απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου;

Τι θα γίνει σε περίπτωση ατυχήματος, καθώς τα κυκλοφοριακά βάρη από την κίνηση βαρέων οχημάτων –νταλικών- ξεφορτώνουν διαρκώς εμπορεύματα στην όμορη επιχείρηση και επιβαρύνουν την κυκλοφορία στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι οι όποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαιτούν μελέτη προσαρμοσμένη  στα  υφιστάμενα -πολεοδομικά και τεχνικά- δεδομένα.

 3,261 total views,  2 views today