Φ. Χατζηδιάκος:«Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού είναι ημέρα ευθύνης και υπενθύμισης»

1009

“Το δικαίωμα στο νερό πρέπει να αναγνωρίζεται ως καθολικό δικαίωμα στα νομικά και κανονιστικά πλαίσια και είναι ζωτικής σημασίας να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι σε εκείνους που το χρειάζονται με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, όπως ορίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, είναι ένα κάλεσμα «να μη μείνει κανένας πίσω» στο θέμα της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό και υπηρεσίες, αμφότερα ανθρώπινα δικαιώματα και προϋποθέσεις παγκόσμιας ευημερίας”

Aυτό υπογραμμίζει το μήνυμα του με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα του Νερού» ο δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος.

Αναλυτικά στο μήνυμα του ο κ. Χατζηδιάκος αναφέρει τα ακόλουθα:

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού είναι ημέρα ευθύνης και υπενθύμισης, πως το νερό το σημαντικότερο κοινωνικό αγαθό γίνεται δεδομένο μέσα από σκληρή προσπάθεια και υπεύθυνη διαχείριση από όλους μας, προκειμένου να συνεχίσει να είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας.

Ένας από τους στόχους της Αεροφόρου Ανάπτυξης, ο Στόχος 6 είναι η εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στα ύδατα έως το 2030 και η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, όπως ορίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, είναι ένα κάλεσμα «να μη μείνει κανένας πίσω» στο θέμα της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό και υπηρεσίες, αμφότερα ανθρώπινα δικαιώματα και προϋποθέσεις παγκόσμιας ευημερίας.

Το δικαίωμα στο νερό πρέπει να αναγνωρίζεται ως καθολικό δικαίωμα στα νομικά και κανονιστικά πλαίσια και είναι ζωτικής σημασίας να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι σε εκείνους που το χρειάζονται με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο.

Προκειμένου να μην «αφεθεί κανείς», εστιάζουμε τις προσπάθειες μας στην ένταξη όσων έχουν περιθωριοποιηθεί ή παραμεληθεί. Προσφέρουμε την εμπειρία, τις γνώσεις και τις υπηρεσίες μας, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο για να έχουν όλοι αδιάλειπτη πρόσβαση σε ποιοτικά άριστο και οικονομικά προσιτό νερό διασφαλίζοντας ότι κανένας στην περιοχή αρμοδιότητας μας δεν θα στερηθεί το νερό για οικονομικούς λόγους.