Χωρίς γιατρούς τα χωριά μας

1498

Την άμεση τοποθέτηση γιατρού στο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, ζητά με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Στην Ερώτηση, ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι το Περιφερειακό Ιατρείο στον Άγιο Ισίδωρο της Ρόδου εξυπηρετεί, εκτός από τη συγκεκριμένη περιοχή, και τις κοινότητες Σιανών και Μονολίθου και καλύπτει τις ανάγκες δημόσιας υγείας ενός πληθυσμιακού συνόλου 1.200 κατοίκων, η πλειοψηφία των οποίων είναι υπερήλικες.
Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει γιατρός, ενώ οι δύο τελευταίοι αγροτικοί γιατροί που υπηρέτησαν στο Π.Ι. Αγίου Ισιδώρου έφυγαν πριν τη λήξη της θητείας τους.
Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι η Πολιτεία οφείλει να δει με ιδιαίτερη προσοχή το πρόβλημα και να δώσει λύση, αφού ο γιατρός που υπηρετεί στο Π.Ι Αγίου Ισιδώρου, ενισχύει και τη λειτουργία του Κ.Υ. Έμπωνα προκειμένου να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν εκεί σε εφημερίες.
Θα πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα αγροτικός γιατρός ή εναλλακτικά και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, να τοποθετηθεί στρατεύσιμος γιατρός.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Την άμεση τοποθέτηση γιατρού στο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο, ζητά με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.
Στην Ερώτηση, ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι το Περιφερειακό Ιατρείο στον Άγιο Ισίδωρο της Ρόδου εξυπηρετεί, εκτός από τη συγκεκριμένη περιοχή, και τις κοινότητες Σιανών και Μονολίθου και καλύπτει τις ανάγκες δημόσιας υγείας ενός πληθυσμιακού συνόλου 1.200 κατοίκων, η πλειοψηφία των οποίων είναι υπερήλικες.
Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει γιατρός, ενώ οι δύο τελευταίοι αγροτικοί γιατροί που υπηρέτησαν στο Π.Ι. Αγίου Ισιδώρου έφυγαν πριν τη λήξη της θητείας τους.
Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι η Πολιτεία οφείλει να δει με ιδιαίτερη προσοχή το πρόβλημα και να δώσει λύση, αφού ο γιατρός που υπηρετεί στο Π.Ι Αγίου Ισιδώρου, ενισχύει και τη λειτουργία του Κ.Υ. Έμπωνα προκειμένου να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν εκεί σε εφημερίες.
Θα πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα αγροτικός γιατρός ή εναλλακτικά και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, να τοποθετηθεί στρατεύσιμος γιατρός.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2018
Αρ.Πρ.: 7283 / 3.7.2018

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας
Κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: «Άμεση τοποθέτηση γιατρού στο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο»

Κύριε Υπουργέ,

Το Περιφερειακό Ιατρείο στον Άγιο Ισίδωρο της Ρόδου εξυπηρετεί εκτός από τη συγκεκριμένη περιοχή και τις κοινότητες Σιανών και Μονολίθου.
Ουσιαστικά, καλύπτει τις ανάγκες δημόσιας υγείας ενός πληθυσμιακού συνόλου 1.200 κατοίκων, η πλειοψηφία των οποίων είναι υπερήλικες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το Κέντρο Υγείας Έμπωνα απέχει 16 χιλιόμετρα, ενώ το νοσοκομείο Ρόδου απέχει 70 χιλιόμετρα.
Με αυτά τα δεδομένα, καθίσταται επιτακτική η λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Αγίου Ισιδώρου, το οποίο, όμως, παραμένει χωρίς γιατρό εδώ και καιρό.
Οι δύο τελευταίοι αγροτικοί γιατροί που υπηρέτησαν στο Π.Ι Αγίου Ισιδώρου έφυγαν πριν τη λήξη της θητείας τους.
Η Πολιτεία οφείλει να δει με ιδιαίτερη προσοχή το πρόβλημα και να δώσει λύση, αφού ο γιατρός που υπηρετεί στο Π.Ι. Αγίου Ισιδώρου, ενισχύει και τη λειτουργία του Κ.Υ. Έμπωνα προκειμένου να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν εκεί σε εφημερίες.
Θα πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα αγροτικός γιατρός ή εναλλακτικά και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, να τοποθετηθεί στρατεύσιμος γιατρός.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

1. Εάν το Υπουργείο Υγείας θα προβεί στην άμεση τοποθέτηση αγροτικού γιατρού στο Π.Ι. Αγίου Ισιδώρου στη Ρόδο.
2. Εάν, μετά από συνεννόηση των Υπουργείων Υγείας και Εθνικής Άμυνας, μπορεί να καλυφθεί η θέση με την τοποθέτηση στρατεύσιμου γιατρού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου