1200 οχήματα του στρατού στα νησιά μας

598

Επίσκεψη στη Μεραρχία και τις Μονάδες της 95 ΑΔΤΕ θα κάνει ο Αρχηγός του ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς

Με την ευκαιρία προμήθειας των Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού, από το πλεονάζον υλικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αρχηγός του ΓΕΣ, Αντιστράτηγος με τους επιτελείς του θα εξετάσει να μπουν στην υπηρεσία του Στρατού και τα 1.200 οχήματα τα οποία θα διαμοιραστούν σε νησιά και στον Έβρο για την φύλαξη των συνόρων μας.

Επίσης ο Αρχηγός του ΓΕΣ στη Ρόδο θα ελέγξει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των φυλακίων και θα διαπιστώσει το επίπεδο αντίδρασης, δίνοντας οδηγίες και κατευθύνσεις προς το προσωπικό των Σχηματισμών που θα επισκεφτεί.