Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου και στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης της Περιφερειακής Αρχής να θέσει σε προτεραιότητα την βελτίωση και την ασφάλεια του οδικού δικτύου στα νησιά, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τα έργα βελτίωσης της ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Σύμης, προϋπολογισμού 2.430.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων σε τμήματα  του επαρχιακού οδικού δικτύου της από Σύμη – Πανορμίτη και Σύμη – Πέδι, συνολικού μήκους 17,85 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει οδική σήμανση, πινακίδες, καθρέφτες, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας και βελτίωση των υφισταμένων επικλήσεων οδού, αποκατάσταση της παλιάς ασφαλτικής στρώσης με νέα, μη ολισθηρή, κατασκευή έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξη πρανών.

 278 total views,  2 views today