24 θέματα στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο

132

Σήμερα Παρασκευή και ώρα 17.30, συνεδριάζει σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό  Συμβουλιο Ρόδου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

 1. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αναστάσιος Σπανός).
 2. Διαγραφές διαφόρων δημοτικών τελών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αναστάσιος Σπανός).
 3. Α) «Πρόσληψη προσωπικού – Νέες προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023», β) Ανάκληση της με αρ. 160/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).
 4. Έγκριση συμβιβασμού Δήμου Ρόδου σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος                       κ. Νικόλαος Γιαννάς).
 5. Διευκρίνιση σκοπού χρήσης  του  ακινήτου  του  Προσχολικού Κέντρου Αγίων Αποστόλων.   (Εισηγητής:   Εντεταλμένος     Δημοτικός    Σύμβουλος     κ.   Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 6. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 117, 118.   (Εισηγητής: Εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος   κ.   Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 7. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 86.  (Εισηγητής: Εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος   κ.   Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 8. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 50, 120, 121. (Εισηγητής: Εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος   κ.   Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 9. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 34.(Εισηγητής: Εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος   κ.   Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 10. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 18, 19. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός  Σύμβουλος   κ.   Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 11. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 58, 59, 131, 9. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός  Σύμβουλος   κ.   Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 12. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 125.       (Εισηγητής: Εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος   κ.   Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 13. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 126, 127. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός  Σύμβουλος   κ.   Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 14. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 25, 88. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός  Σύμβουλος   κ.   Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 15. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 82. (Εισηγητής: Εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος   κ.   Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 16. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 35. (Εισηγητής: Εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος   κ.   Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 17. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 36.(Εισηγητής: Εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος   κ.   Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 18. Έγκριση 04ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 19. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 20. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 21. Έγκριση 02ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΜΑΧΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 22. Έγκριση 02ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων στην Δ.Ε. Νότιας Ρόδου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 23. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 24. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ” ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ “. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).