83 αιτήσεις για το προτιμησιακό δικαίωμα στις παραλίες κατατέθηκαν στο Δήμο Ρόδου

310

Τουλάχιστον 83 αιτήσεις έχουν κατατεθεί στο Δήμο Ρόδου για την άσκηση προτιμησιακού δικαιώματος για τις θέσεις στις παραλίες

Σημειώνεται πως με ανακοίνωση του ο δήμος Ροδου μια ημέρα πριν γίνει γνωστό πως οι παραλίες παραχωρήθηκαν στην ΕΤΑΔ  είχε ενημερώσει  ότι όσοι τυγχάνουν  ιδιοκτήτες όμορων με τον αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής κ.λ.π., σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω ΚΥΑ, και επιθυμούν να ασκήσουν προτιμησιακό δικαίωμα, για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών ή/και τραπεζοκαθισμάτων, καντινών, θαλασσίων σπορ, κλπ,   καλούνται να υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά:

Οι αιτήσεις με τα νόμιμα δικαιολογητικά   σύμφωνα με την ανακοίνωση  παραδίδονται το αργότερο μέχρι την 05 Απριλίου 2023 στο Δημαρχιακό Μέγαρο.