Connect with us

ΕΓΓΡΑΦΗ

OIKONOMIA

Kαλές κριτικές για το Blue Lab

Το Ε.Β.Ε.Π. συγχαίρει με ανακοίνωση του τον Δήμο Πειραιά για τη πρωτοβουλία και την ολοκλήρωση του «Blue Lab» και εύχεται μεγάλη διάρκεια στη λειτουργία του και καλή επιτυχία στην ανάπτυξη της καινοτου επιχειρηματικότητας.

Το Blue Lab αποτελεί το πρώτο κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας αποκλειστικά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά που σκοπό έχει να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχημάτων, ιδεών και προϊόντων με χρήση προηγμένης τεχνολογίας, πάντα με γνώμονα τη Γαλάζια Οικονομία. Αποτελεί έναν μοντέρνο και τεχνολογικά προηγμένο χώρο που υποδέχεται νέους που θέλουν να αναπτύξουν τεχνολογικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, καλλιεργώντας, μέσα από μια σειρά υπηρεσιών, το πνεύμα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Στο «γαλάζιο εργαστήριο» του Δήμου Πειραιά οι νέοι έχουν την δυνατότητα να υποστηριχτούν συνολικά για την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών, να γνωρίσουν, να εκπαιδευτούν και να πειραματιστούν πάνω σε κύριες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής, όπως αυτές του 3D printing και των μικροηλεκτρονικών συστημάτων και να μάθουν για τις σύγχρονες τάσεις της γαλάζιας ανάπτυξης όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα. Ταυτόχρονα, και μέσα από μια σειρά παράλληλων ενεργειών όπως workshops, σεμινάρια, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά., το κέντρο δημιουργεί ένα δυναμικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ αγοράς και επιχειρηματικών ομάδων, με απώτερο σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και τη δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης καθώς και συνεργασιών.

Οι άνθρωποι του Blue Lab, προερχόμενοι από την αγορά, υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες των δράσεων μέσα από μια σειρά συμβουλευτικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν ειδικά για το κέντρο, προσαρμόζοντας τα στις ανάγκες της κάθε ομάδας, αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα κάθε συμμετέχοντα και κάθε ιδέας. Ταυτόχρονα η ομάδα του Blue Lab παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της αγοράς και του κλάδου και φροντίζει ώστε το Κέντρο να είναι πάντα στο κέντρο των εξελίξεων.

Στόχος του Blue Lab είναι να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο σε Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την παραγωγή και ανάπτυξη γαλάζιων προϊόντων που διαμορφώνουν τις τάσεις της αγοράς, προάγουν τη βιωσιμότητα και ενισχύουν την ανάπτυξη.

Οι υπηρεσίες του Blue Lab, υπηρεσίες αξιοποίησης τεχνολογικού εξοπλισμού και ωρίμανσης επιχειρηματικών ιδεών προσφέρονται σε κύκλους. Αυτό σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιλεγούν να συμμετάσχουν, υπάγονται σε έναν κύκλο συνολικών υπηρεσιών που διαρκεί τρεις μήνες και περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια υποστήριξης, που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τους σκοπούς του «γαλάζιου εργαστηρίου». Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες του Blue Lab:

• Σε ομάδες ή άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να πειραματιστούν με τη χρήση προηγμένων μηχανημάτων 3σδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης αλλά και εξελιγμένων αισθητήρων, ενεργοποιητών και μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων

• Σε σχολεία (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ή ομάδες σπουδαστών ή μαθητών που θέλουν να γνωρίσουν τις δυνατότητες του προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού

• Σε εξοικειωμένα με τον ειδικό εξοπλισμό και λογισμικό άτομα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό προκειμένου να παραχθούν δοκιμαστικά προϊόντα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας.

• Σε ομάδες εν δυνάμει επιχειρηματιών, σπουδαστές ή και μεμονωμένα άτομα που έχουν κάποια επιχειρηματική ιδέα στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης και χρειάζονται υποστήριξη και καθοδήγηση προκειμένου να την εξελίξουν επιχειρηματικά.

Καθώς οι κατηγορίες των συμμετεχόντων διαφέρουν μεταξύ τους, οι κύκλοι υπηρεσιών αναπτύσσονται σε τέσσερεις κατηγορίες αντίστοιχα, προκειμένου να υποστηρίξουν τις ανάγκες κάθε ομάδας στοχευμένα. Έτσι λοιπόν, αναπτύσσονται διαφορετικά είδη tutorial, διαφορετικές υπηρεσίες mentoring και coaching ανάλογα με την κατηγόρια της ομάδας στην οποία ανήκει ο φιλοξενούμενος του κέντρου. Αυτό επιτρέπει την παράλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη των ομάδων – ατόμων αλλά και την παροχή εξειδικευμένων εργαλείων για κάθε συμμετέχοντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη κάθε ανάγκης ξεχωριστά.

H έννοια της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρεται στην μακροπρόθεσμη στρατηγική της για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα της Ευρώπης. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης καθώς και των ευκαιριών απασχόλησης, καθώς οι θάλασσες και οι ωκεανοί αποτελούν σημαντικούς μοχλούς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες (παραδοσιακές και μη) που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο περιβάλλον και οικοσύστημα. Παραδοσιακές δραστηριότητες θεωρούνται η αλιεία, ο τουρισμός, οι ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες και οι θαλάσσιες μεταφορές, ενώ στις νέες δραστηριότητες συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η παραγωγή ενέργειας από τη θάλασσα, οι υδατοκαλλιέργειες, η εξαγωγή στερεών, υγρών και αέριων ορυκτών από τον υποθαλάσσιο πυθμένα καθώς και η θαλάσσια βιοτεχνολογία. Το βάρος που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γαλάζια Ανάπτυξη και Οικονομία δεν είναι τυχαίο καθώς οι δυνατότητες ανάπτυξης, καινοτομίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας που παρουσιάζει είναι πολύ μεγάλες. Υπολογίζεται ότι στον τομέα αυτό απασχολούνται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 5,4 εκ. άτομα ενώ το παραγόμενο προϊόν ανέρχεται ετησίως σε περίπου 500 δις €. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η στρατηγική Γαλάζιας Ανάπτυξης της ΕΕ αναπτύσσει τρεις άξονες προτεραιοτήτων εστιάζοντας:

• Στην αύξηση των σημερινών γνώσεων, τεχνολογιών και διαθέσιμων πληροφοριών για το θαλάσσιο περιβάλλον

• Στην ενίσχυση τομέων του κλάδου που έχουν προοπτικές για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

• Στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων και πολιτικών ανάλογων με τις ιδιαιτερότητες κάθε θαλάσσιας περιοχής.

Ο Πειραιάς αποτελεί σήμερα το δεύτερο σημαντικότερο Μητροπολιτικό Κέντρο της Περιφέρειας Αττικής μετά την Αθήνα και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Παράλληλα, αποτελεί το επίκεντρο ενός ευρύτερου παραγωγικού συστήματος και μιας ευρείας αγοράς εργασίας, με νευραλγικό ρόλο στη ζωή και την οικονομία της Αττικής και της χώρας.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της δυναμικής αυτής, ο Δήμος Πειραιά ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη στρατηγική «blue growth» προκειμένου να μπορέσει συντεταγμένα να δρομολογήσει δράσεις που θα καταστήσουν την πόλη ένα Καινοτόμο, Ανταγωνιστικό και Ανθεκτικό Κέντρο Οργάνωσης και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων σχετικών με τη Γαλάζια Οικονομία. Αυτό είναι εξάλλου και το όραμα του Πειραιά για το μέλλον. Ο Δήμος Πειραιά αποτελεί μάλιστα έναν από τους πρώτους δήμους που έχει στρατηγική για την γαλάζια ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή, που εκτείνεται χρονικά έως το 2024, είναι ευθυγραμμισμένη με τις αυριανές ανάγκες, περιλαμβάνοντας άξονες προτεραιότητας ενεργειών που προσβλέπουν μεταξύ άλλων στην προώθηση της γνώσης και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας καθώς και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας σε θέματα Γαλάζιας Οικονομίας.

Το Ε.Β.Ε.Π. καλωσορίζει λοιπόν το «Γαλάζιο Εργαστήριο» που αποτελεί μια αξιόλογη ενέργεια με απώτερο σκοπό τη παραγωγή και προαγωγή της καινοτομίας καθώς και τη σύνδεση της με την επιχειρηματικότητα του τόπου.

Click to comment

ΑΚΟΥΣΤΕ sky

ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Newsletter Signup

ΕΜΑΙL

Ο σταθμός που λειτουργεί από το 1992. Ο πρώτος ενημερωτικός ραδιοσταθμός στο Αιγαίο και ο πρώτος που καθιέρωσε το ενημερωτικό site, που λειτουργεί παράλληλα με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Ο sky αδιάλειπτα λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ 100,3 . Copyright © RADIOTOYRISTIKI SA

Connect
Newsletter Signup

ΕΜΑΙL

Στο site αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία που αποθηκεύουν μικρά αρχεία (cookies) στον υπολογιστή σας. Τα cookies κάνουν το site αυτό να “τρέχει” χωρίς προβλήματα και να δημιουργεί cookies πλοήγησης (statistics cookies). Για καλύτερες υπηρεσίες, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.