«Πιστεύω ακράδαντα πως οι άνθρωποι της αγοράς, σε κάθε χώρα, πρέπει πλέον να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο ευρωπαϊκό-μεσογειακό επιχειρηματικό περιβάλλον προς ένα ανοικτό και δίκαιο παγκόσμιο εμπόριο. Άλλωστε, ο κατακερματισμός της παραγωγής έχει δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν στις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας (Global Value Chains), με συμμετοχή σε επί μέρους στάδια της παραγωγής, χωρίς να απαιτούνται σημαντικοί πόροι δημιουργίας μιας ολόκληρης παραγωγικής μονάδας.

Αυτό υπογράμμισε μεταξύ άλλων σε ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και Επιτροπής Εμπορίου της Ένωσης Μεσογειακών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ASCAME), κ. Βασίλης Κορκίδης, στο “UFM BUSINESS FORUM”, στο Κάιρο.

Αναλυτικά τόνισε στην ομιλία του ο κ. Κορκίδης:

« Αγαπητέ Πρόεδρε της ASCAME, Ahmed El Wakil, Γενικέ Γραμματέα της UFM, Nasser Kamel, Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, Εκλεκτοί συνομιλητές, Κυρίες και κύριοι,
Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση να είμαι ομιλητής σε αυτό το σημαντικό Επιχειρηματικό Φόρουμ της «Ένωσης για τη Μεσόγειο», του διακυβερνητικού οργανισμού στον οποίο συμμετέχουν το σύνολο των κρατών της Ε.Ε., αλλά και χώρες της Β. Αφρικής, της Δ. Ασίας και της Ν. Ευρώπης.

Χαίρομαι ιδιαίτερα, που βρίσκομαι ξανά στη χώρα σας, καθώς οι σχέσεις της Ελλάδος με την Αίγυπτο έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες, ως αποτέλεσμα της συνύπαρξής τους στον ίδιο γεωστρατηγικό χώρο και της κοινής ιστορικής διαδρομής τους. Η διαχρονική πορεία των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεών μας με την Αίγυπτο την τελευταία πενταετία χαρακτηρίζεται από μια αξιόλογη δυναμική, που παρουσιάζει διάρκεια και αντοχή, παρά την αρνητική συγκυρία την οποία έχουν βιώσει κατά το συγκεκριμένο διάστημα οι αντίστοιχες οικονομίες. Ο εντυπωσιακός πενταπλασιασμός του όγκου του διμερούς εμπορίου την τελευταία 10ετία και ιδίως η αλματώδης άνοδος κατά το σκέλος των εξαγωγών μας, έχει εδραιώσει την Αίγυπτο, ως μία εκ των σπουδαιότερων εξαγωγικών αγορών μας. Σημαντική είναι επίσης, η ελληνική επιχειρηματική παρουσία στη ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ, που μπορεί και πρέπει να καταστεί εμβληματική κατ’ αντιστοιχία και ως ταυτόσημη με την έννοια της δυναμικής της ελληνικής ναυτιλίας μας.

Ως Πρόεδρος ενός εκ των αρχαιότερων και μεγαλυτέρων Επιμελητηρίων της Ελλάδας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, που προάγει τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μου και αναδεικνύει τους τομείς του Εμπορίου και της Βιομηχανίας, σε ατμομηχανές, που θα οδηγήσουν στη βιώσιμη και αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως, η Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια, βγήκε από την ύφεση και επέστρεψε δυναμικά στην ευρωμεσογειακή και τη διεθνή σκηνή. Mε τη διπλή της ιδιότητα, ως χώρα-γέφυρα μεταξύ της Νότιας και τη Βόρειας, της Ανατολικής και τη Δυτικής Μεσογείου έχει δεσμευθεί να βοηθήσει για την περιφερειακή ενοποίηση, την ειρήνη και την ευημερία ολόκληρης της περιοχής.

Επίσης, ως κράτος-μέλος της Ε.Ε., μπορεί να προωθήσει πολιτικές, είτε για να συνδιαμορφώσει ένα φιλικό ευρωπαϊκό περιβάλλον για όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και οικονομίες, είτε για να επιλύσει χρόνια και σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό της. Για παράδειγμα, η πολιτική αντιμετώπισης οικονομικών κρίσεων και η σύγκλιση των οικονομιών της ευρωζώνης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προστασίας Επενδύσεων για την προσωρινή χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων στα κράτη που πλήττονται, η ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις εταιρείες και η σύγκλιση των συντελεστών φορολόγησης εταιρικού κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο της οικονομικής ολοκλήρωσης και ενιαίας αγοράς, οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. μπορούν να αυξάνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να εισάγουν ευκολότερα τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν για την παραγωγή των προϊόντων τους. Ειδικότερα, για την περιοχή της Μεσογείου, η περιφερειακή και υποπεριφερειακή συνεργασία πρέπει να στηρίζονται στο κεκτημένο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι στρατηγικές προτεραιότητες είναι η ενσωμάτωση Νότου-Νότου, η υποπεριφερειακή συνεργασία, η εναρμόνιση του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου.

Σε επίπεδο προτεραιοτήτων, η συνεργασία στη Μεσόγειο αφορά στη διασύνδεση των υποδομών, στο περιβάλλον, στη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, στο εμπόριο και στη σύγκλιση των ρυθμίσεων για την επίτευξη της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.
Πιστεύω ακράδαντα πως οι άνθρωποι της αγοράς, σε κάθε χώρα, πρέπει πλέον να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο ευρωπαϊκό-μεσογειακό επιχειρηματικό περιβάλλον προς ένα ανοικτό και δίκαιο παγκόσμιο εμπόριο. Άλλωστε, ο κατακερματισμός της παραγωγής έχει δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν στις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας (Global Value Chains), με συμμετοχή σε επί μέρους στάδια της παραγωγής, χωρίς να απαιτούνται σημαντικοί πόροι δημιουργίας μιας ολόκληρης παραγωγικής μονάδας.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, σίγουρα μπορούν να επωφεληθούν ακόμα περισσότερο από την απελευθέρωση του εμπορίου στην περιοχή και την άρση των σχετικών εμποδίων. Σε αυτή την κατεύθυνση, στοχεύουμε και εργαζόμαστε εντατικά στο Ε.Β.Ε.Π. και με τη δημιουργία του πρώτου ναυτιλιακού Cluster, “Maritime Hellas”, πιστεύοντας πως η χώρα μου μπορεί, με «όχημα» τη ναυτιλία και τον τουρισμό, να αξιοποιήσει τα συγκριτικά γεωγραφικά της πλεονεκτήματα.

Ειδικότερα, θα ήθελα να αναφέρω ορισμένες από τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας:
✓ Στα δημοσιονομικά στοιχεία, η χώρα μας κατέγραψε το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης (4,4% του ΑΕΠ) και το πέμπτο υψηλότερο συνολικό πλεόνασμα (1,1% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των τόκων δημοσίου χρέους) επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να παράγει υψηλά και διατηρήσιμα πλεονάσματα.

✓ Σε βασικό καταλύτη για την ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας έχουν εξελιχθεί οι ελληνικές εξαγωγές. (Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την ΕΕ (28), συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, καταλαμβάνουν πλέον μερίδιο 52%, επί των συνολικών εξαγωγών. Επίσης, οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες το 2018 σημείωσαν άνοδο και καταλαμβάνουν πλέον μερίδιο επί των συνολικών εξαγωγών 48% από 46% στο αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο).

✓ Σε εθνικό επίπεδο, τα Logistics αποτελούν στρατηγικό τομέα για την ελληνική οικονομία με μεγάλη δυναμική ανάπτυξης. Ενδεικτικά, το 2018, η Ελλάδα ανήλθε στην 42η θέση, ανάμεσα σε περισσότερες από 160 χώρες. σύμφωνα με το δείκτη της παγκόσμιας τράπεζας.

✓ Στην αλματώδη ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά, ως νοτιοανατολική πύλη της Ευρώπης, καθώς είναι πλέον το 2ο λιμάνι στη Μεσόγειο, μετά τη Βαλένθια, το 6ο μεγαλύτερο λιμάνι στην Ευρώπη και το 36ο, από 93, στον κόσμο. Η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων το 2019 θα ξεπεράσει τα 5 εκ. TEU και, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο Πειραιάς θα γίνει το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Ήδη, για το πρώτο τρίμηνο του 2019, έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ διακίνησης στους προβλήτες εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και οι τρεις μαζί, αθροιστικά, ξεπέρασαν τα 1,33 εκατ. TEU. Ο κύκλος εργασιών για το 2018 ανήλθε σε 132,9 εκατ. €, έναντι 111,5 εκατ. € της χρήσης 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 19,2 %. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη σημαντική ώθηση που έχει δώσει στον Πειραιά η Cosco.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή μου, θεωρώ πως οι συχνές συναντήσεις μας και η από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων της ευρωμεσογειακής συνεργασίας, αναμφισβήτητα μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα.

Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας».

 248 total views,  2 views today