: Επανεκλογή του Μιχάλη Ερωτόκριτου στην Προεδρία του ΓΑΟ Taekwondo Ρόδου.

136

Κατά την διεξαγωγή γενικής συνέλευσης του  ΓΑΟ Taekwondo Ρόδου πραγματοποιήθηκαν  οι διαδικασίες εκλογής του νέου διοικητικού συμβουλίου το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος επανεκλέχτηκε για 11η συνεχή θητεία ο Μιχάλης Ερωτόκριτος, Αντιπρόεδρος  ο Μιχάλης  Μπράτιτσης  , Γενική Γραμματέας η   Αθανασία Διαμαντή, Ταμίας  η Τσαμπίκα  Πόκκια  και η Βασιλική Σφυρίου ως μέλος .