Κλειστή η λωρίδα επιβράδυνσης για αριστερή στροφή στην θέση “Άγκυρα – παραλία Φαληρακίου

91

Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ, στα πλαίσια εκτελέσεως από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, εργασιών αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων οδοποιίας επί της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου πέριξ της χιλιομετρικής θέσης (Χ.Θ.) 9+400, θα εφαρμοστεί προσωρινός αποκλεισμός της λωρίδας επιβράδυνσης για αριστερή στροφή προς την θέση “Άγκυρα – παραλία Φαληρακίου”, στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών της κατεύθυνσης κυκλοφορίας προς Λίνδο.

Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί, κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να επιδεικνύουν την πρέπουσα προσοχή στα εφαρμοζόμενα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας και εργοταξιακής σήμανσης καθώς και στις τυχόν υποδείξεις της Τροχαίας και του προσωπικού ασφαλείας της εργολήπτριας εταιρείας.