Με αμοιβή 24000 ευρώ, λογιστής και στο ΦΟΔΣΑ ο κ. Πανταζής Κολάης

1115

Μετά από τη χτεσινή δημοσίευση μας για τον τρόπο που γίνεται η στελέχωση του νέου Φορέα Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, άλλη μια πρόσληψη έχει ιδιαίτερη σημασία: Η πρόσληψη με απ’ ευθείας ανάθεση του κ. Πανταζή Κολάη.

Ο γνωστός λογιστής που προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Περιφέρεια, στην Αναπτυξιακή, στην Ενεργειακή, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των κ. Χατζημάρκου, Μπόνη, Χρυσοχοϊδη, ανέλαβε και τον ΦΟΔΣΑ με αμοιβή 24.000 ευρώ περίπου.

Δείτε την σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

και για το δια ταύτα: