Συνεδριάζει στις 9 Ιανουαρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου

223

Στην αίθουσα Δελφοί του ξενοδοχείου Rodos Palace θα πραγματοποιηθεί στις  9 Ιανουαρίου η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

Στη συνεδρίαση θα γίνει η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής .

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα :

Σας καλούμε στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη νήσο Ρόδο, στην αίθουσα «ΔΕΛΦΟΙ» του Ξενοδοχείου RODOS PALACE την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1.Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου

2.Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 175 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α) όπως ισχύουν, και την αριθ.69471/642/24-9-2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα «Λειτουργία συλλογικών οργάνων των Περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.4830/2021»