Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά

93

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για φωτιά σε κατοικία κοντά στο κατάστημα Jumbo