Ενδιαφέροντα συμπεράσματα ανακύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα ληξιαρχεία που λειτουργούν στην πόλη της Ρόδου και σε άλλες δημοτικές ενότητες του νησιού.
Να σημειωθεί πως ο προιστάμενος της υπηρεσίας κ. Παϊτάκης ζήτησε από τους προισταμένους των ληξιαρχίων πριν την εκπνοή του 2018 όλα τα στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο η συγκέντρωση των στοιχείων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ετσι τα στοιχεία από κάποιες δημοτικές ενότητες θα σταλούν στον προιστάμενο τις υπηρεσίες σε λίγες ημέρες.
Στη διάθεση του skyrodos.gr τέθηκαν στατιστικά στοιχεία από τη Δημοτική Ενότητα Ρόδου, Νότιας Ρόδου, Αφάντου, Ιαλυσού και Πεταλούδων.
Ωστόσο παρατηρείται πως ακόμη και σε μεγάλους πρώην δήμους τα στοιχεία δεν περιέχουν γεννήσεις παιδιών.Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες επιλέγουν τη Ρόδο για να γεννήσουν και η καταγραφή γίνεται στην πόλη.
Αναλυτικότερα στη Δημοτική Ενότητα Ρόδου σύμφωνα με τα στοιχεία που σε χρόνο ρεκόρ συγκέντρωσε και απέστειλε στον κ. Παιτάκη η ληξίαρχος κ. Κόμισα Βαλερίου προκύπτει ότι το 2018 είχαμε 745 γεννήσεις και 478 θανάτους. Έγιναν 670 βαπτίσεις. Τελέστηκαν 202 γάμοι και εκδόθηκαν 167 διαζύγια. Τελέστηκαν όμως και 114 πολιτικοί γάμοι . Υπεγράφησαν και 72 σύμφωνα συμβίωσης. Ζητήθηκαν όμως και 8 λύσεις συμφώνων συμβίωσης. Κατεγράφησαν και 590 διάφορα άλλα γεγονότα όπως υιοθεσίες αναγνωρίσεις διορθώσεις σε ονοματοδοσίες . Πρωτοκολλήθηκαν στη διάρκεια του 2018 15000 έγγραφα.
Αντίστοιχα το 2017 στη δημοτική ενότητα Ρόδου , είχαμε 774 γεννήσεις και 515 θανάτους. Έγιναν 660 βαπτίσεις. Τελέστηκαν 252 γάμοι θρησκευτικοί και 158 πολιτικοί. Εκδόθηκαν 177 διαζύγια. Κατεγράφησαν 351 άλλα γεγονότα. .Πρωτοκολήθηκαν 15.783 έγγραφα.
Στο δήμο Νότιας Ρόδου όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχει στείλει στον κ. Παϊτάκη η προϊσταμένη του ληξιαρχείου κ. Τσαμπίκα Σαλβάρη το 2018 δεν δηλώθηκαν γεννήσεις αλλά 50 θάνατοι. Έγιναν 5 βαπτίσεις. Το έτος που πέρασε στη Νότια Ρόδο τελέστηκαν 48 γάμοι θρησκευτικοί ενώ έγιναν και 41 πολιτικοί. Υπεγράφησαν 4 σύμφωνα συμβίωσης. Εκδόθηκαν τρία διαζύγια. Πρωτοκολλήθηκαν 432 έγγραφα. Και χορηγήθηκαν 432 πιστοποιητικά. Το έτος 2017 στη Νότια Ρόδο επίσης δεν δηλώθηκαν γεννήσεις αλλά 44 θάνατοι. Έγιναν δύο βαπτίσεις παιδιών. Τελέσθηκαν 28 γάμοι θρησκευτικοί και 21 πολιτικοί. Υπεγράφη ένα σύμφωνο συμβίωσης. Εκδόθηκαν έξι διαζύγια. Πρωτοκολλήθηκαν 423 έγγραφα και χορηγήθηκαν ανάλογα πιστοποιητικά.
Στη δημοτική ενότητα Ιαλυσού όπως δείχνουν τα στοιχεία της προισταμένης κ. Μαρούλη Κουφού το 2018 δεν δηλώθηκαν γεννήσεις αλλά 61 θάνατοι. Τελέστηκαν 60 θρησκευτικοί γάμοι και 26 πολιτικοί και έγιναν πέντε βαπτίσεις. Εκδόθηκαν όμως και 27 άδειες για την τέλεση γάμων σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα. Υπεγράφησαν και 8 σύμφωνα συμβίωσης. Εκδόθηκαν 21 διαζύγια. Πρωτοκολλήθηκαν 1.439 έγγραφα και χορηγήθηκαν 6.500 πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα.
Το έτος 2017 στην ίδια δημοτική ενότητα πάλι δεν δηλώθηκαν γεννήσεις αλλά 63 θάνατοι. Έγιναν 75 γάμοι θρησκευτικοί και 25 πολιτικοί ενώ υπεγράφησαν και επτά σύμφωνα συμβίωσης. Έγιναν εννέα βαπτίσεις. Εκδόθηκαν 22 διαζύγια.Πρωτοκολλήθηκαν 760 έγγραφα ενώ χορηγήθηκαν 3.900 πιστοποιητικά .
Στη δημοτική ενότητα Πεταλούδων όπως δείχνουν τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ληξίαρχος κ. Ελένη Πίσκαπα, δεν δηλώθηκαν γεννήσεις αλλά 106 θάνατοι. Έγιναν 45 γάμοι θρησκευτικοί και 19 πολιτικοί. Εκδόθηκαν 45 διαζύγια. Πρωτοκολλήθηκαν 995 έγγραφα. Χορηγήθηκαν 1.650 έγγραφα και διάφορα πιστοποιητικά. Σύμφωνα συμβίωσης δεν υπεγράφησαν στη συγκεκριμένη δημοτική ενότητα. Και το 2017 δεν δηλώθηκαν γεννήσεις αλλά 110 θάνατοι. Τελέστηκαν 71 γάμοι θρησκευτικοί και 22 πολιτικοί. Υπεγράφησαν 6 σύμφωνα συμβίωσης. Εκδόθηκαν 35 διαζύγια. Πρωτοκολλήθηκαν 1203 έγγραφα. Χορηγήθηκαν 42 βεβαιώσεις καθώς και 2530 αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων.
Στη δημοτική ενότητα Αφάντου σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ληξίαρχος κ. Αικατερίνη Παυλούς το 2018 δεν δηλώθηκαν γεννήσεις αλλά 58 θάνατοι. Έγιναν 90 θρησκευτικοί γάμοι και 29 πολιτικοί ενώ υπεγράφησαν δύο σύμφωνα συμβίωσης. Έγιναν ακόμη πέντε βαπτίσεις παιδιών.Ενεγράφη μια υιοθεσία ενώ εκδόθηκαν δέκα διαζύγια. Το έτος 2017 στη δημοτική ενότητα Αφάντου επίσης δεν δηλώθηκαν γεννήσεις αλλά 51 θάνατοι. Τελέστηκαν 78 γάμοι θρησκευτικοί και 19 πολιτικοί. Υπεγράφησαν 3 σύμφωνα συμβίωσης και έγιναν πέντε βαπτίσεις. Εκδόθηκαν και 18 διαζύγια.

 358 total views,  4 views today