«Πράσινο φως» από την Οικονομική Επιτροπή για την κατασκευή 13 σχολικών μονάδων με ΣΔΙΤ

88

Ομόφωνα εγκρίθηκαν  η  διακήρυξη  και οι όροι δημοπράτησης  του δημοσίου  διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης  « Σύμπραξης δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ΣΔΙΤ για το έργο μελέτη , χρηματοδότηση,  κατασκευή και τεχνική διαχείριση 13 σχολικών μονάδων  στο Δήμο Ρόδου  από τα  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στη σημερινή συνεδρίαση.

Το θέμα υπενθυμίζεται είχε τεθεί ξανά στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και είχε εγκριθεί με την υπ αριθμόν  385/17 Μαΐου 2022 απόφαση .

Μετά από παρατηρήσεις  της αρμόδιας αρχής  έγινε ματαίωση του διαγωνισμού διότι  ο Δήμος  Ρόδου είχε την υποχρέωση να μεριμνήσει για τη συμμετοχή εκπροσώπου της  Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. στις επιτροπές αξιολόγησης ή και στα άλλα όργανα που συνιστώνται στα  πλαίσια του διαγωνισμού .

Η σημερινή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανοίγει το δρόμο πλέον για την κατασκευή των σχολικών  μονάδων που έχει ανάγκη η Ρόδος.

Κριτική στη δημοτική αρχή για το θέμα αυτό άσκησε μιλώντας στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής από την παράταξη του κ. Φώτη Χατζηδιάκου κ. Δημήτρης  Ζαννετούλης.

Και σε αυτή την Οικονομική Επιτροπή δόθηκε το πράσινο φως για τον   χαρακτηρισμό πόρων χρηματοδότησης έργων της  Διεύθυνσης  Μεσαιωνική Πόλη και  Μνημείων από ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ Σχολείων.