«Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση, το λεγόμενο Brexit, είναι την τρέχουσα περίοδο το πιο σοβαρό και σημαντικό
ζήτημα για την Ενωμένη Ευρώπη», ανέφερε ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, σήμερα, μιλώντας στη Βουλή για το Brexit.
O κ..  Θεοχάρης είπε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τυπικά τουλάχιστον, σε λίγες ημέρες, στις 31
Ιανουαρίου». Και συνέχισε: «Αυτή η ημερομηνία είναι όμως μάλλον η αρχή παρά το τέλος της διαδικασίας αποχώρησης, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.
Οι απαιτούμενες διεργασίες είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και ευαίσθητες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχει εκφράσει την ανησυχία του για τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης οι οποίοι εγκαθίστανται στο Ηνωμένο
Βασίλειο».
Ο Υπουργός Τουρισμού στάθηκε στην εντατική προσπάθεια που γίνεται από την πρώτη στιγμή στο Υπουργείο Τουρισμού για την αντιμετώπιση πιθανών παρενεργειών και την ομαλότερη δυνατή μετάβαση στη νέα κατάσταση,  υπενθυμίζοντας πως «το 2019 οι επισκέπτες που ήρθαν στην Ελλάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο έφεραν στην εθνική μας οικονομία περισσότερα από 2 δις ευρώ, ποσοστό μεγαλύτερο του 1% του ΑΕΠ της χώρας».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στη σημασία της βρετανικής αγοράς για τον ελληνικό τουρισμό, η οποία αποτελεί «τη δεύτερη πιο προσοδοφόρα πηγή τουριστικού εισοδήματος για την Ελλάδα».
Ο Υπουργός Τουρισμού τόνισε επίσης τη σημασία του νομοσχεδίου, με το οποίο ρυθμίζεται το καθεστώς άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας Βρετανών πολιτών ή νομικών προσώπων με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αναφέρθηκε και σε περαιτέρω διευκολύνσεις που προωθούνται, όπως η αναθεώρηση του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσηςγια τις θεωρήσεις (το Visa RegulaKon), το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους Βρετανούς πολίτες να επισκέπτονται για τουριστικούς σκοπούς τα κράτη μέλη για 90 ημέρες, μέσα σε διάστημα 180 ημερών, αλλά και η δυνατότητα μίσθωσης οχημάτων στην Ελλάδα από Βρετανούς τουρίστες.
Το   κείμενοτης ομιλίας του Υπουργού Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη έχει ως εξής
«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Οπωςγνωρίζετε, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση, το λεγόμενο Brexit, είναι την τρέχουσα περίοδο το πιο σοβαρό και σημαντικό ζήτημα για την Ενωμένη Ευρώπη. Την Ενωμένη Ευρώπη ως πράξη αλλά και ως ιδέα. Η Βρετανία θα πάψει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τυπικά τουλάχιστον, σε λίγες ημέρες, στις 31 Ιανουαρίου.
Αυτήη ημερομηνία είναι όμως μάλλον η αρχή παρά το τέλος της διαδικασίας αποχώρησης. Η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Οι απαιτούμενες διεργασίες είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και ευαίσθητες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχει εκφράσει την ανησυχία του για τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης οι οποίοι εγκαθίστανται στο Ηνωμένο Βασίλειο. ανακύπτει πλήθος ζητημάτων για τη μετακίνηση των Βρετανών σε χώρες της Ενωμένης Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά την ελληνική κυβέρνηση και ειδικά το υπουργεί Τουρισμού, κατ’ αρχάς θα πρέπει να τονιστεί ότι από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε καθήκοντα μελετούμε εντατικά και επεξεργαζόμαστε τρόπους για την ομαλότερη δυνατή μετάβαση στη νέα κατάσταση. Η αντιμετώπιση των πιθανών παρενεργειών του Brexit στο ελληνικό τουρισμό τέθηκε σε υψηλή προτεραιότητα. Αντίστοιχη της σπουδαιότητας τη βρετανικής αγοράς.
Παρακαλώ επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι το ρεύμα επισκεπτών οι οποίοι προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα, μόνο το 2018 εισέφερε έσοδα σχεδόν 2 δις ευρώ στην εθνική μας οικονομία. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο του 1% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Συνεπώς, είναι απολύτως σαφές ότι η βρετανική αγορά είναι από τους  μεγαλύτερουςτουριστικούς πόρους για τη χώρα μας. Οι Βρετανοί κατά κανόνα βρίσκονται στις 3 πρώτες θέσεις μεταξύ των ξένων επισκεπτών που έρχονται στην Ελλάδα.,
Επίσηςτο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η δεύτερη πιο προσοδοφόρα πηγή τουριστικού εισοδήματος για την Ελλάδα. Την τελευταία 3ετία οι Βρετανοί επενδύουν στην πατρίδα μα περί τα 2 δις ευρώ κάθε χρόνο. Παράλληλα, η Βρετανία είναι μια χώρα ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη στον κλάδο παροχής κάθε μορφής αεροπορικών υπηρεσιών.
Με  νομοσχέδιοπου εισάγεται σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση, οι κείμενοι  νόμοιπροσαρμόζονται στη νέα κατάσταση και τη μετά Brexit εποχή. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 6 το οποίο αφορά στις Τουριστικές Επιχειρήσεις, α) ρυθμίζεται το καθεστώς άσκησης επιχειρηματικής τουριστικής δραστηριότητας Βρετανών πολιτών ή νομικών προσώπων μέ εδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Στα άτομα αυτά  παραχωρείται από το νόμο το δικαίωμα, για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31/12/2020, να ασκούν επιχειρηματικές τουριστικές δραστηριότητες οι οποίες προβλέπονται ως περιπτώσεις γ’, δ’ και ε’ στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4276 του 2014.
Στις Βρετανικές Επιχειρήσεις (Τουριστικά Γραφεία, Γραφεία Ενοικιάσεως αυτοκινήτων, Επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσυκλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων στην Ελλάδα) δίνεται ένα εύλογο χρονικό περιθώριο προσαρμογής τους στο Brexit. Ωστόσο, έω την εκπνοή της προθεσμίας αποχώρησης, η Ευρωπαϊκή Ενωση ενδέχεται να έχει βρει τον τρόπο να λύσει οριστικά το ζήτημα των Βρετανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Ωςπρος το άρθρο 5 του νομοσχεδίου, σχετικά με την αναγνώριση και ανταλλαγή αδειών οδήγησης, προβλέπεται ότι κάθε Βρετανός θα μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί στην Ελλάδα με την άδεια που είχε λάβει στην πατρίδα του.
Το μέτρο αυτό κρίνεται ως ιδιαιτέρω θετικό, σε σχέση κυρίως με τη μίσθωση οχημάτων στην Ελλάδα (Γραφεία Ενοικιάσεως , αυτοκινήτων  Επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσυκλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων  οχημάτων στην Ελλάδα) από Βρετανούς τουρίστες.
Γενικότερα , θα λέγαμε πως το νομοσχέδιο το οποίο εξετάζουμε σήμερα στη Βουλή, κρίνεται ως εξόχως θετικό, διότι παραχωρεί χρόνο ώστε και η Ευρωπαϊκή Ενωση από την πλευρά της  να προχωρήσει σε διμερές επίπεδο προκειμένου να αναληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες εξομάλυνσης. Το νομοσχέδιο δίνει επίσης χρόνο για να σχεδιαστούν οι απαραίτητες δράσεις, με στόχο τις μικρότερες δυνατές απώλειες στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών.
Τελος ασφαλώς είναι θετική η αναθεώρηση του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης για  τιςθεωρήσεις (το Visa RegulaKon), το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους Βρετανούς πολίτες  να επισκέπτονται για τουριστικούς σκοπούς τα κράτη-μέλη για 90 ημέρες, μέσα σε διάστημα 180 ημερών. Απολύτως ελεύθερα, χωρίς θεώρηση Visa ή οποιεσδήποτε άλλες διατυπώσεις
. Για όλα αυτά κυρίες και κύριοι, σας καλώ να υπερψηφίσετε το νομοσχέδιο».

 200 total views,  2 views today